CENTRAL NERVOUS SYSTEM MEDICINESFOMEPIZOLE

FOMEPIZOLE

فومپیزول

FOMEPIZOLE

موارد مصرف:

این دارو در درمان مسمومیت با متانول یا اتیلن گلیکول به  تنهایی یا همراه با همودیالیز به  کار می ‎رود.

هشدارها
۱- هر چند این دارو تولید متابولیت‎ های سمی ناشی از متابولیسم اتیلن گلیکول و متانول را مهار می ‎کند ولی نباید جایگزین روش‎های استاندارد درمان مسمومیت با این عوامل مانند تجویز آب و الکترولیت‎ ها اصلاح اختلالات متابولیک و همودیالیز شود.
۲- از تزریق وریدی سریع دارو و به شکل رقیق نشده باید اجتناب نمود.

عوارض جانبی: سردرد، تهوع، استفراغ، گیجی، خواب آلودگی، اشکال در حس چشایی، درد شکمی، اسهال، کاهش فشار خون، تاکی کاردی، واکنش ‎های حساسیت مفرط و افزایش آنزیم ‎های کبدی از عوارض این دارو هستند.

تداخل‎‌های دارویی: این دارو می ‎تواند حذف اتانول که معمولاً همراه با اتیلن گلیکول یا متانول مصرف می ‎شود و یا در درمان مسمومیت با این عوامل تجویز می ‎شود را به  میزان ۴۰% کاهش دهد. همچنین اتانول نیز ممکن است حذف این دارو از بدن را ۵۰% کم کند.

نکات قابل توصیه
۱- بیماران از نظر عوارض آلرژیک باید تحت  نظر بوده و در صورت بروز واکنش ‎های آلرژیک، تجویز دارو باید بلافاصله قطع شود.
۲- محلول رقیق شده دارو در سدیم  کلراید تزریقی یا دکستروز ۵% تزریقی باید طی ۲۴ ساعت مصرف شود.
۳- چون این دارو توسط همودیالیز از بدن خارج می ‎شود، فواصل مصرف دارو در بیماران تحت همودیالیز باید به هر ۴ ساعت یک  بار تقلیل یابد.

مقدار مصرف: برای درمان مسمومیت با اتیلن گلیکول یا متانول مقدار mg/kg ۱۵ از دارو در ۱۰۰میلی لیتر سدیم  کلراید تزریقی یا دکستروز ۵% تزریقی رقیق و طی زمان حداقل ۳۰ دقیقه در ابتدا  انفوزیون وریدی می ‎شود. سپس هر ۱۲ ساعت mg/kg ۱۰ برای ۴ نوبت مطابق روش توصیح داده شده رقیق و انفوزیون می‎ گردد. بعد از این مرحله، مقدار mg/kg ۱۵ هر ۱۲ ساعت انفوزیون وریدی دارو تکرار می ‎شود تا زمانی که غلظت سرمی اتیلن گلیکول یا متانول به کمتر از mg/dL ۲۰ کاهش یابد و یا بیمار بدون علامت شده و اسیدوز آن از بین برود. در بیماران تحت همودیالیز، در شروع دیالیز اگر بیش از ۶ ساعت از مصرف آخرین مقدار دارو گذشته باشد، باید همزمان با شروع هر دیالیز مقدار بعدی مصرف دارو طبق برنامه انفوزیون وریدی شود و سپس طی همودیالیز هر ۴ ساعت یک  بار تکرار شود. در زمان پایان همودیالیز نیز اگر کمتر از یک ساعت از آخرین تجویز دارو گذشته باشد، لازم به تجویز مجدد دارو نیست، ولی اگر بین ۳-۱ ساعت از آخرین تجویز  دارو گذشته باشد، مقدار مصرف بعدی طبق برنامه انفوزیون وریدی می ‎شود. در تمامی این موارد پس از خاتمه همودیالیز، فواصل زمانی بین مصرف دارو باید به همان ۱۲ ساعت یک  بار برگردد.

اشکال دارویی

Injection: 1g/ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا