غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان پستان با ماموگرافی در زنان با سن ۷۵ سال یا بیشتر

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل بین فواید و مضرات انجام غربالگری سرطان پستان با ماموگرافی در زنان ۷۵ ساله یا مسن تر، کافی نیست.

در رابطه با زمان و فواصل انجام غربالگری و عوامل خطر نیز در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Breast Cancer

Specific Recommendation: Breast Cancer: Screening with MammographyWomen aged 75 years or older

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening mammography in women aged 75 years or older.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available

دکمه بازگشت به بالا