غربالگری‌های سلامتی

انجام مراقبت های اولیه به منظور پیشگیری از مصرف دخانیات در کودکان و بزرگسالان انجام مداخلات مراقبت های اولیه در ارتباط با مصرف دخانیات در کودکان و بزرگسالان

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که پزشکان در سطح مراقبت های اولیه برای پیشگیری از شروع مصرف دخانیات در نوجوانان و کودکان مدرسه ای، مداخلاتی شامل آموزش و یا مشاوره ی مختصر انجام دهند.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

 

Grade: B*

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends that primary care clinicians provide interventions, including education or brief counseling, to prevent initiation of tobacco use among school-aged children and adolescents.

:Frequency of Service

No Frequency of Service information currently available.

:Risk Factor Information

No Risk Factor Information currently available

دکمه بازگشت به بالا