غربالگری‌های سلامتی

غربالگری اختلالات شناختی در سالمندان

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری اختلالات شناختی، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Cognitive Impairment

Specific Recommendation: Cognitive Impairment: Screening — Older Adults

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for cognitive impairment.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا