غربالگری‌های سلامتی

غربالگری بیماری سلیاک در بزرگسالان، نوجوانان و کودکانی که علامتی برای این بیماری ندارند. (غربالگری)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات انجام غربالگری بیماری سلیاک در افراد بدون علامت، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
وجود سابقه خانوادگی و سایر عوامل خطر!

 

Recommendation: Screening for Celiac Disease

Specific Recommendation: Celiac Disease: Screening –Asymptomatic adults, adolescents, and children

Grade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for celiac disease in asymptomatic persons.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:

persons with family history or other risk factors

دکمه بازگشت به بالا