غربالگری‌های سلامتی

مراقبت های اولیه از طریق مداخله رفتاری در مصرف داروهای غیر قانونی و بدون اهداف درمانی در کودکان و نوجوانان

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات مداخله ی رفتاری بر اساس مراقبت های اولیه با هدف پیشگیری یا کاهش مصرف مواد مخدر غیر قانونی و یا مصرف غیر درمانی دارو ها در کودکان و نوجوانان، کافی نیست.
این توصیه مختص کودکان و نوجوانانی است که تا پیش از این اختلال مصرف مواد نداشته اند.

زمان و تناوب انجام مشاوره رفتاری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Primary Care Behavioral Interventions to Reduce Illicit Drug and Nonmedical Pharmaceutical Use in Children and Adolescents

Specific Recommendation: Drug (Illicit) and Nonmedical Pharmaceutical Use: Primary Care Behavioral Interventions — Children and Adolescents

Grade: ISpecific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of primary care–based behavioral interventions to prevent or reduce illicit drug or nonmedical pharmaceutical use in children and adolescents. This recommendation applies to children and adolescents who have not already been diagnosed with a substance use disorder.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا