غربالگری‌های سلامتی

غربالگری تاخیر در تکلم و اختلالات زبانی در کودکان کوچکتر از ۵ سال (غربالگری)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات انجام غربالگری برای تاخیر در تکلم و اختلالات زبانی در کودکان کوچکتر از ۵ سال، کافی نیست.

 زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
بر اساس مرور ۳۲ مطالعه ی آینده نگر، چندین عامل خطر مرتبط با تاخیر در تکلم و اختلالات زبانی گزارش شده است؛ این عوامل خطر عبارتند از جنس مذکر، سابقه ی خانوادگی اختلالات تکلم و زبانی، سطح تحصیلات پایین والدین و عوامل خطر قبل از تولد (برای مثال زایمان زودرس (نارس بودن نوزاد)، وزن پایین تولد و زایمان سخت)

Recommendation: Screening for Speech and Language Delay and Disorders in Children Age 5 and Younger

Specific Recommendation: Speech and Language Delay and Disorders: Screening — Children Age 5 and Younger

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for speech and language delay and disorders in children aged 5 years or younger.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
Based on a review of 31 cohort studies, several risk factors have been reported to be associated with speech and language delay and disorders, including male sex, family history of speech and language impairment, low parental education level, and perinatal risk factors (e.g., prematurity, low birth weight, and birth difficulties).
دکمه بازگشت به بالا