غربالگری‌های سلامتی

غربالگری و ارزیابی خطر خودکشی در نوجوانان، بزرگسالان و افراد میانسال (غربالگری)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری خطر خودکشی در سطح مراقبت های اولیه در نوجوانان، بزرگسالان و افراد مسن، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Suicide Risk in Adolescents, Adults, and Older Adults in Primary Care

Specific Recommendation: Suicide Risk: Screening — Adolescents, Adults, and Older Adults

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for suicide risk in adolescents, adults, and older adults in primary care.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا