غربالگری‌های سلامتی

توقف مصرف سیگار از طریق مداخلات دارویی در زنان باردار (مداخله دارویی)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات انجام مداخلات دارو درمانی برای ترک سیگار در زنان باردار، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام مداخله:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
بر اساس نظرسنجی مصرف دخانیات در ایالات متحده در سال ۲۰۱۲_۲۰۱۳ ، شیوع سیگار کشیدن در مردان، افراد ۲۵ تا ۴۴ ساله، افراد از نژاد و قومیت غیر اسپانیایی، افراد با تحصیلات دانشگاهی، افرادی با درآمد سالانه ی کمتر از ۲۰ هزار دلار و افراد همجنسگرا، دوجنسه و ترنس بیشتر است.
میزان بیشتر مصرف سیگار در افراد با مشکلات روانی وجود دارد.

Specific Recommendation: Tobacco Smoking Cessation: Pharmacotherapy Interventions — Pregnant Women

Grade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of pharmacotherapy interventions for tobacco cessation in pregnant women.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:

According to the 2012–۲۰۱۳ National Adult Tobacco Survey, smoking prevalence is higher in the following groups: men; adults aged 25 to 44 years; persons with a race or ethnicity category of “other, non-Hispanic”; persons with a GED (vs. graduate-level education); persons with an annual household income of less than $20,000; and persons who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. Higher rates of smoking have been found in persons with mental health conditions.

دکمه بازگشت به بالا