غربالگری‌های سلامتی

مداخله از طریق مشاوره رفتاری و غربالگری مصرف بیش از حد (به سلامت آسیب رسان) الکل در افراد ۱۲ تا ۱۷ ساله (غربالگری و مشاوره)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری و مداخله از طریق مشاوره ی رفتاری مختصر برای مصرف الکل در سطح مراقبت های اولیه در نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله، کافی نیست.
برای دریافت پیشنهاداتی برای طبابت بر مبنای توصیه های درجه I از بخش ملاحظات بالینی بازدید کنید.

زمان و تناوب انجام غربالگری و مشاوره:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening and Behavioral Counseling Interventions for Unhealthy Alcohol Use in Adolescents and Adults

Specific Recommendation: Unhealthy Alcohol Use in Adolescents and Adults: Screening and Behavioral Counseling Interventions –Adolescents aged 12 to 17 yearsGrade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening and brief behavioral counseling interventions for alcohol use in primary care settings in adolescents aged 12 to 17 years.

See the Clinical Considerations section for suggestions for practice regarding the I statement.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا