غربالگری‌های سلامتی

غربالگری مصرف داروهای غیر قانونی در بزرگسالان و زنان باردار

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری مصرف مواد مخدر غیر قانونی در نوجوانان، بزرگسالان و زنان باردار، کافی نیست.
این توصیه در سال ۲۰۱۴ برای کودکان و نوجوانان به صورت جزئی به روزرسانی شده است. برای مشاهده ی این اطلاعات به روز رسانی شده، از آدرس       http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsnonmed.htm بازدید کنید.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Drug Use – Illicit

Specific Recommendation: Drug Use – Illicit : Screening — Adults and Pregnant Women

Grade: ISpecific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening adolescents, adults, and pregnant women for illicit drug use.

(This recommendation was partially updated for children and adolescents in 2014.  For updated information on children and adolescents, see
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspsnonmed.htm.)

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا