غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سطح خونی سرب در کودکان ۱ تا ۵ ساله با خطر بالا

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری برای سطح بالای سرب خون در کودکان بدون علامت، کافی نیست.

 زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

Specific Recommendation:

Elevated Blood Lead Levels in Children and Pregnant Women: Screening — Children 5 years and younger

Grade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for elevated blood lead levels in asymptomatic children.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا