غربالگری‌های سلامتی

غربالگری بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) در بزرگسالان بدون علامت

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری برای بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) در بزرگسالان بدون علامت، انجام نشود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Specific Recommendation: Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Screening –Asymptomatic adults

Grade: D

Specific Recommendations:
The USPSTF recommends against screening for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in asymptomatic adults.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا