غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سطح خونی سرب در زنان باردار با خطر بالا

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری برای سطح بالای سرب خون در زنان باردار بدون علامت، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

Specific Recommendation:

Elevated Blood Lead Levels in Children and Pregnant Women: Screening — Pregnant persons

Grade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for elevated blood lead levels in asymptomatic pregnant persons.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا