غربالگری‌های سلامتی

غربالگری خشونت شریک زندگی، سوء استفاده از سالخوردگان و سوء استفاده از افراد آسیب پذیر به طور خاص در زنان در سنین باروری (غربالگری)

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که پزشکان، زنان در سنین باروری را از جهت خشونت شریک زندگی(IPV) آن ها مورد غربالگری قرار دهند و در صورت مثبت بودن غربالگری، آن ها را برای خدمات حمایتی در آینده ارجاع دهند و یا این خدمات را فراهم کنند.
برای اطلاعات بیشتر در زمینه ی خدمات حمایتی موثر در دست اقدام برای IPV و کسب اطلاعات در زمینه ی IPV در مردان، از بخش ملاحظات بالینی بازدید کنید.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
USPSTF هیچ شواهدی در ارتباط با زمان و فواصل مناسب انجام این غربالگری نیافته است. مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی(RCT) در مورد غربالگری و مداخله برای IPV، معمولا وجود خشونت در حال حاضر و یا در سال های گذشته را مورد غربالگری قرار می دهند.

عوامل خطر:
تمام زنان در سن باروری به طور بالقوه در معرض خطر IPV قرار دارند و باید تحت غربالگری قرار گیرند. عوامل مختلفی نظیر تجربه ی خشونت در کودکی، سن پایین، عدم اشتغال، سوء مصرف مواد مخدر، مشکلات زناشویی و اقتصادی وجود دارند که خطر IPV را افزایش می دهند.
عوامل خطر برای سوء استفاده در سنین بالاتر شامل انزوا و نداشتن حمایت اجتماعی، مشکلات عملکردی و سلامت جسمانی ضعیف می باشد. برای بزرگسالان با سن بالاتر، درآمد پایین و زندگی کردن در یک محیط زندگی اشتراکی با تعداد زیادی همخانه(غیر از همسر) با افزایش خطر سوء استفاده ی جسمانی و مالی همراه است.

 

Grade: B

:Specific Recommendations

The USPSTF recommends that clinicians screen for intimate partner violence (IPV) in women of reproductive age and provide or refer women who screen positive to ongoing support services.

See the Clinical Considerations section for more information on effective ongoing support services for IPV and for information on IPV in men.

:Frequency of Service

The USPSTF found no evidence on appropriate intervals for screening. Randomized clinical trials (RCTs) of screening and interventions for IPV often screen for current IPV or IPV in the past year.

:Risk Factor Information

All women of reproductive age are at potential risk for IPV and should be screened. There are a variety of factors that increase risk of IPV, such as exposure to violence as a child, young age, unemployment, substance abuse, marital difficulties, and economic hardships.

Risk factors for elder abuse include isolation and lack of social support, functional impairment, and poor physical health. For older adults, lower income and living in a shared living environment with a large number of household members (other than a spouse) are associated with an increased risk of financial and physical abuse.

دکمه بازگشت به بالا