ANTIFUNGALSANTIMICROBIALS

KETOCONAZOLE

کــــتوکونــازول

KETOCONAZOLE

مــــوارد مصــرف: کــــتوکونــازول در درمــــان بلاستومیکوزیس ریوی و منتشر،‌ کاندیدیاز مقاوم مری، حلق و د‌هان، عفونت های کاندیدیایی دستگاه ادراری، پنومونی،‌ کاندیدیاز شدید مزمن مخاطی-پوستی و کاندیدیاز مهبلی-فرجی مصرف می شود. کتوکونازول در درمان پیتی ریازیس ورسیکالر، کچلی بدن، کرومومیکوزیس و کوکسیدیوئیدومیکوزیس شدید به عنوان انتخاب دوم، کچلی اندام های تحتانی و پای مقاوم به گریزئوفولوین، لیشمانیوز جلدی، عفونت های قارچی ناخن و اطراف آن و پنومونی قارچی، سپتی سمی قارچی و اسپورتریکوزیس منتشر مصرف می شود.

موارد منع مصرف: در صورت وجود نارسایی کبد یا پورفیری نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- مصرف سیستمیک کتوکونازول در صورت نارسایی کبد، فقدان یا کاهش اسیدمعده باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
۲- با مصرف این دارو احتمال بروز هپاتیت و آسیب کشنده کبدی (به ویژه در صورتی که طول درمان بیش از ۱۴ روز باشد)، وجود دارد. در طول درمان با این دارو ارزیابی عملکرد کبد ضروری است.

عوارض جانبی: خارش و تحریک از عوارض شایع کتوکونازول موضعی می باشد. تهوع، استفراغ، دردشکم، سردرد، بثورات جلدی، کهیر و به  ندرت ترومبوسیتوپنی، پارستزی، ترس از نور، سرگیجه، طاسی، ژنیکوماستی و کاهش تعداد اسپرم نیز بامصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل های‎  دارویی: کتوکونازول با دارو‌های هپاتوتوکســـیک، آنتی اسیــــد، آنتی کولینرژیک، ضداسپاسم  ها، استاتین ها، آنتاگونیست‎ های گیرنده H2، امپرازول، سوکرالفیت، سیزاپراید، سیکلوسپورین، ایزونیازید، مشتقات ارگوت، تری آزولام، ریفامپین، فنی‎توئین و وارفارین تداخل دارد.

نکات قابل توصیه
۱- کتوکونازول باید همراه با غذا مصرف شود.
۲- از تماس اشکال موضعی دارو با چشم اجتناب شود.
۳- عفونت های قارچی ممکن است به دوره درمان طولانی نیاز داشته باشند.
۴- هنگام مصرف موضعی دارو، مقدار کافی از دارو باید درموضع مصرف شود، به  طوری که سطح پوست را بپوشاند.

مقدار مصرف

خوراکی
بزرگسالان: برای درمان یا پیشگیری از بروز عفونت های قارچی مقدار mg/day 200 مصرف می شود که در عفونت های شدید یا عدم پاسخ به درمان تا دوبرابر افزایش می یابد. برای درمان کاندیدیاز مهبلی-فرجی مزمن کتوکونازول به  مقدار mg/day 200به  مدت ۵ روز تجویز می شود.
درمان با این دارو معمولاً باید به  مدت ۱۴ روز و به مدت حداقل یک هفته بعد از محو علائم عفونت و کشت منفی ادامه یابد. برخی عفونت ها ممکن است نیازمند چندین ماه درمان باشند و تجویز کتوکونازول برای مدت طولانی ممکن است با خطر بروز سمیت کبدی همراه باشد.
کودکان: در کودکان ۴-۱ سال،mg/kg 3 در روز یا mg/day 50 و در کودکان ۱۲-۵ سال، mg/day 100 مصرف می شود.

موضعی
در درمان کچلی بدن، کچلی اندام تحتانی، کچلی پا و پیتی ریازیس ورسیکالر و کاندیدیاز پوستی یک بار در روز و درحالات سبوریک پوستی، عفونت اطراف ناخن، کچلی ریش و پوست سر۲ یا ۳ بار در روز استفاده می شود. مقدار مصرف شامپو کتوکونازول در درمان شوره سر هر ۴ روز یکبار به  مدت ۴ هفته می باشد که این مقدار مصرف به یک بار هر یک یا دوهفته کاهش می یابد.

اشکال دارویی

Tablet: ۲۰۰mg
Shampoo: ۲%
Topical Cream: ۲%
Topical Lotion: ۲%

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا