بیماری های قلبی عروقی

تعریفی از بیماری‌های قلبی‌عروقی

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی بیماریهای قلبی عروقی شامل مجموعه اختلالات زیر است:

  • فشارخون بالا
  • بیماری سرخرگهای کرونری قلب (مثل حمله قلبی)
  • بیماری عروق مغزی (از جمله سکته مغزی)
  • بیماری عروق محیطی
  • نارسایی قلب
  • بیماری روماتیسمی قلب
  • بیماری مادرزادی قلب
  • کاردیومیوپاتی ها
  • ترومبوز عروق عمقی و آمبولی ریوی

رویکردهای متعددی را جهت کاستن از بار بیماریهای قلبی، سکته مغزی و بیماریهای عروق محیطی در جمعیت میتوان در نظر گرفت: در حالیکه اصطلاح پیشگیری ثانویه اشاره دارد به جلوگیری از مرگ یا وقوع مجدد بیماری در افرادی که قبلاً مبتلا به آن بیماری شده اند؛ اصطلاح پیشگیری اولیه مربوط است به پیشگیری از شروع بیماری علامت دار در افرادیکه سابقه علایم بیماری های قلبی و عروقی (CVD) را ندارند؛ یک رویکرد دیگر پیشگیری ابتدایی است که در آن از عوامل ایجاد کننده بیماری های قلبی و عروقی یا عوامل خطرزا جلوگیری می شود و در نتیجه احتمال بروز بیماری کاهش می یابد و از برخورد با عوامل خطرزا جلوگیری می شود.
کلید پیشگیری اولیه از بیماریهای قلبی و عروقی، توجه به عوامل خطرزاست ترکیب مطالعات بالینی اپیدمیولوژیک و تجربی نقش برخی از صفات و خصوصیات قابل توجه را مشخص کرده و نقش آنها را به عنوان عوامل ایجاد کننده ی بیماریهای قلبی و عروقی و آترواسکلروز تثبیت نموده است. این عوامل خطرزا به صورت عوامل خطرزای غیر قابل تغییر، عوامل خطرزای رفتاری و عوامل خطرزای فیزیولوژیکی طبقه بندی می شوند.
عوامل غیرقابل تغییر نظیر سن، جنس، نژاد و سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی عروقی جهت تعیین گروههای پر خطر می توانند مورد استفاده قرار گیرند. عوامل خطرزای رفتاری نظیر شیوه ی زندگی بدون تحرک، رژیم ناسالم غذایی، مصرف الکل، و استعمال دخانیات باید بر اساس رویکرد جمعیتی یا رویکرد فردی مورد بررسی قرار گیرند. این عوامل رفتاری و نیز همه عوامل غیر قابل تغییر به نوبه خود می توانند به عوامل خطرزای فیزیولوژیک مربوط شوند.
عوامل خطرزای فیزیولوژیک نظیر فشارخون بالا، اختلالات میزان چربی و دیابت معمولاً به روش بالینی تشخیص داده شده و اغلب با استفاده از داروها کنترل می شوند.

الفبای پیشگیری اولیه از بیماری های قلبی و عروقی (ABCs) عبارتند از:
الف) آسپیرین (Aspirin)
ب) کلسترول خون (Blood Cholesterol)
ج) سیگار (Cigarettes)
د) دیابت (Diabetes)
ه) فعالیت جسمانی (Exercise)
و) تغذیه (رژیم غذایی) (Food)
ز) دور کمر (چاقی) (Girth)
ح) فشارخون بالا (High blood pressure)
ط) ضربان نامنظم (Irregular Pulse)

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا