بیماری های قلبی عروقی

انواع اعمال جراحی قلب کدامند؟

انواع اعمال جراحی قلب کدامند؟

کلیه اعمال جراحی قلب و عروق به دو دسته کلی تقسیم می شوند: جراحی قلب بسته و جراحی قلب باز

 

دستگاه قلب- ریه مصنوعی قلب چیست؟

دستگاه قلب-ریه یا دستگاه بای‌پس قلبی‌ریوی که وظیفه قلب و ریه‌ها را به عهده می‌گیرد، جراح را قادر می‌سازد تا قلب شما را متوقف کرده و عمل بای‌پس سرخرگ‌ها، بازسازی یا تعویض دریچه یا پیوند قلب را انجام دهد. درحالیکه قلب متوقف شده است و خون دریافت نمی‌کند، سرد می‌شود تا به اکسیژن کمتری نیاز داشته باشد و به بافت قلبی هم آسیبی نرسد.

در ابتدای عمل، دمای قلب شما بوسیله یکی از تکنیک‌ها پایین آورده می‌شود، تا این که به تدریج فعالیت آن کم و در نهایت متوقف شود. در این لحظه دستگاه قلب-ریه به کار می‌افتد، خون دارای اکسیژن کم (که از بدن شما به دهلیز راست شما جریان دارد) را قبل از ورود به قلب منحرف کرده و آنرا وارد یک واحد اکسیژن‌رسانی می‌کنند. در اکسیژن‌رسان، اکسیژن در خون ایجاد حباب کرده و گلبول‌های قرمز، اکسیژن را بر می‌دارند. سپس حباب‌های هوا از خون دفع شده و دوباره خون به سمت آئورت برگردانده می‌شود. سپس خون اکسیژن‌دار در تمام بدن شما به گردش در می‌آید.

بعد از اتمام جراحی، جراح دوباره قلب شما را توسط شوک الکتریکی به کار می‌اندازد و دستگاه قلب-ریه را خاموش می‌کند و قلب و ریه‌‌های شما دوباره فعالیت پمپ کردن و اکسیژن‌رسانی خود را از سر می‌گیرند.

منظور از عمل جراحی قلب بسته چیست؟

به کلیه اعمال جراحی قلب که بدون استفاده از ماشین گردش خون قلب و ریه مصنوعی انجام می شود، جراحی قلب بسته می گوییم.

 

منظور از عمل جراحی قلب باز چیست؟

به کلیه اعمال جراحی قلب که با استفاده از ماشین گردش خون قلب و ریه مصنوعی انجام می شود، جراحی قلب باز می گوییم.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا