غربالگری‌های سلامتی

غربالگری اسکولیوز (انحراف ستون فقرات) با علت ناشناخته در کودکان نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ ساله

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات انجام غربالگری برای “اسکولیز نوجوانی با علت ناشناخته” در کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ ساله، کافی نیست.

 زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Scoliosis in Adolescents (Idiopathic)

Specific Recommendation: Idiopathic Scoliosis: Screening–Children and adolescents aged 10 to 18 years

Grade: ISpecific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for adolescent idiopathic scoliosis in children and adolescents aged 10 to 18 years.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا