غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان کولورکتال (روده بزرگ و مقعد) برای افراد ۵۰ تا ۷۵ سال

Grade: A

Specific Recommendations:
The USPSTF recommends screening for colorectal cancer starting at age 50 years and continuing until age 75 years.The risks and benefits of different screening methods vary. See the Clinical Considerations section and the Table for details about screening strategies.

درجه بندی: َA

توصیه های اختصاصی:

USPSTF توصیه می کند که غربالگری سرطان کولورکتال (روده ی بزرگ و مقعد) از ۵۰ سالگی آغاز شده و تا ۷۵ سالگی ادامه پیدا کند. خطر ها و فواید روش های مختلف غربالگری با یکدیگر متفاوت است. برای دیدن جزئیات روش های مختلف غربالگری نگاهی به بخش ملاحظات بالینی و جدول آن بیاندازید.  

Frequency of Service:

Evidence from RCTs demonstrates that annual or biennial screening with gFOBT as well as 1-time and every 3- to 5-year flexible sigmoidoscopy reduces colorectal cancer deaths.۱ The CISNET models found that several screening strategies were estimated to yield comparable life-years gained (ie, life-years gained with the noncolonoscopy strategies were within 90% of those gained with the colonoscopy strategy) among adults aged 50 to 75 years and an efficient balance of benefits and harms (see the full CISNET report for more details۲۱۲). These screening strategies include 1) annual screening with FIT, 2) screening every 10 years with flexible sigmoidoscopy and annual screening with FIT, 3) screening every 10 years with colonoscopy, and 4) screening every 5 years with CT colonography. The findings for CT colonography depend on the proxy measure used for the burden of screening (number of lifetime colonoscopies or lifetime cathartic bowel preparations). Two of the 3 CISNET models found that FIT-DNA screening every 3 years (as recommended by the manufacturer) was estimated to yield life-years gained less than 90% of the colonoscopy screening strategy (84% and 87%, respectively). Another way to conceptualize these findings is to note that CISNET modeling found that FIT-DNA screening every 3 years was estimated to provide about the same amount of benefit as screening with flexible sigmoidoscopy alone every 5 years (Figure).۲

تناوب ارائه خدمات:

شواهد حاصل از مطالعات بالینی تصادفی نشان می دهند که غربالگری سالانه و یا دوبار در سال به وسیله ی gFOBT به اندازه ی انجام یک بار سیگموئیدوسکوپی منعطف و یا انجام هر ۳ تا ۵ ساله ی آن، مرگ و میر ناشی از سرطان کولورکتال را کاهش می دهد. مدل های CISNET نشان دادند که بر اساس پیشبینی ها، در میان بزرگسالان ۵۰ تا ۷۵ ساله، چندین استراتژی غربالگری مختلف می توانند به شکل تقریبا مشابه موجب افزایش سال های زندگی شوند.(سال های افزوده شده به زندگی به کمک روش های غیر کولونوسکوپی حدود ۹۰% سال های افزوده شده به کمک کولونوسکوپی بوده است.) و تعادل کارآمدی از فواید و مضرات دارند.(برای دستیابی به جزئیات بیشتر، گزارش کامل CISNET را ببینید.)

این استراتژی های غربالگری شامل موارد زیر می باشد:

  1. غربالگری سالانه با FIT
  2. غربالگری هر ۱۰ سال با سیگموئیدوسکوپ منعطف و غربالگری سالانه با FIT
  3. غربالگری هر ۱۰ سال با کولونوسکوپی
  4. غربالگری هر ۵ سال با سی تی کولونوگرافی

یافته های مربوط به سی تی کولونوگرافی بستگی به عامل اندازه گیری شده برای تعیین بار غربالگری دارد.(تعداد کولونوسکوپی ها و تعداد دارو های مسهل آماده کننده ی روده در طول عمر.)

دو مورد از ۳ مدل CISNET پیشبینی کردند که سال های افزوده شده به زندگی به کمک غربالگری FIT_DNA هر سه سال یکبار(همانطور که شرکت تولید کننده توصیه کرده است) کمتر از ۹۰% سال های افزوده شده به زندگی به دنبال غربالگری با کولونوسکوپی بوده است.(به ترتیب ۸۴ و ۸۷ درصد)

راه دیگری برای مفهوم سازی این یافته ها ذکر این نکته است که طبق پیشبینی های حاصل از مدل های CISNET، غربالگری هر ۳ سال یکبار FIT_DNA، فواید و مضرات مشابهی با سیگموئیدوسکوپی منعطف که به تنهایی برای هر ۵ سال یکبار انجام شود، در اختیار می گذارد.(شکل ۲)

The Table lists the various screening tests for colorectal cancer and notes potential frequency of use as well as additional considerations for each method. The Figure presents the estimated number of life-years gained, colorectal cancer deaths averted, lifetime colonoscopies required, and resulting complications per 1,000 screened adults aged 50 to 75 years for each of the screening strategies. These estimates are derived from modeling conducted by the Cancer Intervention and Surveillance Modeling Network (CISNET) to inform this recommendation.۲۱۲

در جدول، تست های غربالگری مختلف برای سرطان کولورکتال لیست، و چگونگی زمان انجام آن ها و همینطور ملاحظات اضافی برای هر روش ذکر شده است. در شکل نیز تعداد پییشبینی شده ی سال های افزوده شده به زندگی، میزان جلوگیری از مرگ و میر ناشی از سرطان کولورکتال، تعداد کولونوسکوپی ها مورد نیاز در طول عمر و عوارض ایجاد شده با هر یک از استراتژی های غربالگری به ازای هر ۱۰۰۰ بزرگسال ۵۰ تا ۷۵ ساله که با آن روش غربالگری شده است، وجود دارد. این پیشبینی ها از مدل های هدایت شده به وسیله ی شبکه ی مدل سازی مداخله و نظارت بر سرطان(CISNET) و با هدف اطلاع رسانی این توصیه ها، منشا گرفته است.

Risk Factor Information:

For the vast majority of adults, the most important risk factor for colorectal cancer is older age. Most cases of colorectal cancer occur among adults older than 50 years; the median age at diagnosis is 68 years.۳A positive family history (excluding known inherited familial syndromes) is thought to be linked to about 20% of cases of colorectal cancer.۱ About 3% to 10% of the population has a first-degree relative with colorectal cancer.۷ The USPSTF did not specifically review the evidence on screening in populations at increased risk; however, other professional organizations recommend that patients with a family history of colorectal cancer (a first-degree relative with early-onset colorectal cancer or multiple first-degree relatives with the disease) be screened more frequently starting at a younger age, and with colonoscopy.۸Male sex and black race are also associated with higher colorectal cancer incidence and mortality. Black adults have the highest incidence and mortality rates compared with other racial/ethnic subgroups.۳ The reasons for these disparities are not entirely clear. Studies have documented inequalities in screening, diagnostic follow-up, and treatment; they also suggest that equal treatment generally seems to produce equal outcomes.۹-۱۱ Accordingly, this recommendation applies to all racial/ethnic groups, with the clear acknowledgement that efforts are needed to ensure that at-risk populations receive recommended screening, follow-up, and treatment.

عوامل خطر:

برای اکثریت بزرگسالان، مهمترین عامل خطر برای ابتلا به سرطان کولورکتال، سن بالا است. بیشتر موارد ابتلا به سرطان کولورکتال در میان افراد با سن بیشتر از ۵۰ سال رخ می دهد. متوسط سن تشخیص، ۶۸ سال است. به نظر می رسد سابقه ی فامیلی مثبت(به جز سندروم های فامیلیال ارثی شناخته شده) با ۲۰ درصد از موارد ابتلا به سرطان کولورکتال مرتبط است. حدود ۳ تا ۱۰ درصد از جمعیت مبتلایان، فامیل درجه یک مبتلا دارند. USPSTF توصیه هایی اختصاصی برای غربالگری افراد در معرض خطر بالا ندارد اما سایر ارگان های تخصصی، توصیه می کنند که بیماران با سابقه ی خانوادگی مثبت برای سرطان کولورکتال(ابتلای یکی از فامیل درجه یک در سن پایین و یا ابتلای چند فامیل درجه یک) باید با تعداد بیشتر و با شروع از سن کمتر و به وسیله ی کولونوسکوپی غربالگری شوند.

جنس مذکر و نژاد سیاه نیز با شیوع و مرگ و میر بیشتر سرطان کولورکتال در ارتباط است. بزرگسالان سیاه پوست در مقایسه با سایر نژاد ها و قومیت ها، در معرض ابتلا و مرگ و میر بیشتری قرار دارند. دلیل این تفاوت کاملا مشخص نیست.

مطالعات انجام شده، نابرابری در غربالگری، پیگیری تشخیصی و درمان را مستند کرده اند. آن ها همچنین نشان داده اند که عموما درمان های یکسان، نتایج یکسانی به همراه دارند. بر این اساس، این توصیه برای تمام گروه های نژادی و قومیتی اعمال می شود؛ مسلما با تاکید حتمی بر این که تلاش ها برای اطمینان حاصل کردن از دریافت غربالگری ها، پیگیری و درمان های توصیه شده برای افراد در مرض خطر بالا، الزامی است.

 

قسمت دوم فیلم غربالگری سرطان روده ی بزرگ

قسمت سوم فیلم غربالگری سرطان روده ی بزرگ

دکمه بازگشت به بالا