غربالگری‌های سلامتی

غربالگری افسردگی در افراد ۱۲ تا ۱۸ ساله

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه ی کند که غربالگری برای اختلال افسردگی شدید (MDD) در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله انجام شود. برای اطمینان حاصل شدن از تشخیص دقیق ، درمان مؤثر و پیگیری های مناسب، غربالگری باید با استفاده از سیستمهای مناسب انجام گیرد.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در این رابطه در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
USPSTF انجام غربالگری برای MDD را برای تمام نوجوانان توصیه می کند اما این نکته را نیز ذکر می کند که چندین عامل خطر وجود دارد که ممکن است به تعیین بیماران پر خطر کمک کند. علت ایجاد MDD کاملا مشخص نیست و احتمالا ترکیبی از ژنتیک و عوامل بیولوژیکی و محیطی در ایجاد آن نقش دارد. عوامل خطر MDD در کودکان و نوجوانان عبارتند از جنس مونث، افزایش سن، سابقه ی خانوادگی ابتلا به افسردگی خصوصا در مادر، موارد قبلی افسردگی، سایر مشکلات رفتاری و سلامت روانی، ابتلا به یک بیماری مزمن، اضافه وزن و چاقی و طبق برخی از مطالعات، نژاد و قومیت اسپانیایی. سایر عوامل خطر بیماری های روانی شامل بی توجهی یا سوء استفاده در کودکی، رو به رو شدن با یک رویداد آسیب زا(نظیر بلایای طبیعی)، شکست عشقی یا از دست دادن فردی که علاقه ی زیادی به او داشته است، درگیری های خانوادگی، عدم اطمینان در مورد گرایش جنسی، سطح اجتماعی_اقتصادی پایین و عملکرد تحصیلی ضعیف، می شود.

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends screening for major depressive disorder (MDD) in adolescents aged 12 to 18 years. Screening should be implemented with adequate systems in place to ensure accurate diagnosis, effective treatment, and appropriate follow-up.

:Frequency of Service

No Frequency of Service information currently available.

:Risk Factor Information

The USPSTF recommends screening for MDD in all adolescents but notes that several risk factors might help identify patients who are at higher risk. The causes of MDD are not fully known and likely involve a combination of genetic, biological, and environmental factors. Risk factors for MDD in children and adolescents include female sex; older age; family (especially maternal) history of depression; prior episode of depression; other mental health or behavioral problems; chronic medical illness; overweight and obesity; and, in some studies, Hispanic race/ethnicity. Other psychosocial risk factors include childhood abuse or neglect, exposure to traumatic events (including natural disasters), loss of a loved one or romantic relationship, family conflict, uncertainty about sexual orientation, low socioeconomic status, and poor academic performance.

دکمه بازگشت به بالا