غربالگری‌های سلامتی

غربالگری دیابت بارداری در زنان باردار قبل از هفته ۲۴ بارداری

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات انجام غربالگری دیابت بارداری (GDM) تا قبل از هفته ی ۲۴ ام بارداری در زنان بدون علامت، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
چندین عامل خطر وجود دارند که موجب افزایش ابتلا به دیابت بارداری می شوند؛ این عوامل عبارتند از چاقی، سن بارداری بالاتر، سابقه ی دیابت بارداری قبلی، سابقه ی خانوادگی دیابت و تعلق داشتن به یک گروه نژادی که در معرض خطر بالایی برای ابتلا به دیابت نوع ۲ قرار دارد. (مانند اسپانیایی ها، بومیان آمریکا، جنوب و شرق آسیا، آمریکایی های آفریقایی تبار و اهالی جزایر اقیانوس آرام)

از طرف دیگر عواملی نیز وجود دارند که با خطر کمتر ابتلا به دیابت بارداری مرتبط هستند، این عوامل عبارتند از سن کمتر از ۲۵ یا ۳۰ سال، نژاد سفید، BMI یا شاخص توده ی بدنی ۲۵ یا کمتر، عدم وجود سابقه ی خانوادگی دیابت در اقوام درجه یک و نداشتن سابقه ی عدم تحمل گلوکز و یا پیامدهای بارداری نامطلوب مربوط به دیابت بارداری (GDM)

 

Recommendation: Screening for Gestational Diabetes Mellitus

Specific Recommendation: Gestational Diabetes Mellitus: Screening — Pregnant Women Before 24 Weeks of Gestation

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for GDM in asymptomatic pregnant women before 24 weeks of gestation.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:

Several factors increase a woman’s risk for developing GDM, including obesity, increased maternal age, history of GDM, family history of diabetes, and belonging to an ethnic group that has increased risk for developing type 2 diabetes mellitus (Hispanic, Native American, South or East Asian, African American, or Pacific Island descent).

Factors associated with a lower risk for developing GDM include age younger than 25 to 30 years, white race, a body mass index (BMI) of 25 kg/m2 or less, no family history (that is, in a first-degree relative) of diabetes, and no history of glucose intolerance or adverse pregnancy outcomes related to GDM.

دکمه بازگشت به بالا