غربالگری‌های سلامتی

غربالگری عفونت سل نهفته در بزرگسالان بدون علامتی که در معرض خطر بالایی برای ابتلا به عفونت سلی بوده اند. (غربالگری)

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری برای عفونت سل نهفته (LTBI) در جمعیت های با خطر بالا انجام گیرد.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
USPSTF شواهدی در مورد بهترین زمان و تناوب انجام غربالگری LTBI نیافته است. بر اساس وجود عوامل خطر اختصاصی، تناوب غربالگری ها باید از تنها انجام یکبار غربالگری برای افراد با خطر پایین ابتلا به سل در آینده، تا غربالگری سالانه برای کسانی که پیوسته در معرض خطر تماس با سل قرار دارند؛ متغیر باشد.

عوامل خطر:
افزایش خطر ابتلا به سل نهفته وابسته به میزان شیوع بیماری فعال و میزان تماس با عفونت می باشد، برای مثال افراد متولد و یا ساکن قبلی کشور های با شیوع سل بالا و افرادی که در مکان های پر خطر زندگی می کنند و یا زندگی کرده اند؛(مانند پناهگاه های بی خانمان ها و مراکز اصلاح اجتماعی) در معرض خطر بالاتری قرار دارند. پزشکان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جمعیت در معرض خطر در محل خدمت خود، با بخش های بهداشتی محلی خود مشورت کنند، زیرا الگوهای جمعیتی محلی ممکن است در سراسر کشور یکسان نباشد.

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends screening for latent tuberculosis infection (LTBI) in populations at increased risk.

:Frequency of Service

The USPSTF found no evidence on the optimal frequency of screening for LTBI. Depending on specific risk factors, screening frequency could range from 1-time only screening among persons who are at low risk for future tuberculosis exposure to annual screening among those who are at continued risk of exposure.

:Risk Factor Information

increased risk for LTBI based on increased prevalence of active disease and increased risk of exposure include persons who were born in, or are former residents of, countries with increased tuberculosis prevalence and persons who live in, or have lived in, high-risk congregate settings (eg, homeless shelters and correctional facilities). Clinicians can consult their local or state health departments for more information about populations at risk in their community, because local demographic patterns may vary across the United States.

دکمه بازگشت به بالا