غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان مثانه در تمام بزرگسالان

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل بین فواید و مضرات غربالگری سرطان مثانه در بزرگسالان بدون علامت، کافی نیست.

در رابطه با زمان و فواصل غربالگری در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در به روزرسانی فعلی شواهد، تمرکز روی فواید و مضرات غربالگری سرطان مثانه در افراد بدون علامت، دقت تست های غربالگری انجام شده در سطح مراقبت های اولیه و فواید و مضرات درمان، گذاشته شده است. در بررسی شواهد به روز رسانی شده، هیچگونه شواهدی با کیفیت بالا که بتواند به شکل مناسب به تعیین تعادل بین منافع و مضرات غربالگری سرطان مثانه بینجامد، یافت نشده است. با این وجود، سرطان مثانه سرطان شایعی است و می تواند مسبب مشکلات قابل توجهی برای سلامت افراد، از جمله مرگ باشد. بنابراین USPSTF به این تصمیم رسیده است که شواهد موجود برای تعیین توصیه ای به نفع یا علیه انجام غربالگری مثانه کافی نیست و بر این موضوع که در این زمینه به مطالعات بیشتری نیاز است، تاکید دارد.

 

Recommendation: Bladder Cancer

Specific Recommendation: Bladder Cancer: Screening — All Adults

Grade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for bladder cancer in asymptomatic adults.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

This evidence update focused on the benefits and harms of screening for bladder cancer among people without symptoms, the accuracy of screening tests done in primary care settings, and the benefits and harms of treatment. The updated evidence review did not find any new high quality evidence to adequately determine the balance of benefits and harms of screening for bladder cancer. However, bladder cancer is a common cancer and can cause considerable health problems including death. Therefore, the USPSTF determined that the evidence was insufficient to provide a recommendation for or against bladder cancer screening. The USPSTF emphasizes the need for additional research in this area

دکمه بازگشت به بالا