غربالگری‌های سلامتی

غربالگری فشار خون بارداری در تمام زنان باردار (غربالگری)

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری برای پره اکلامپسی در زنان باردار با اندازه گیری فشار خون در طی بارداری انجام گیرد.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
اندازه گیری فشار خون باید در هر یک از ویزیت های دوران بارداری انجام شود. در صورتی که برای یک بیمار فشار خون بالا ثبت شود، برای اثبات فشار خون بالا باید اندازه گیری فشار خون یکبار دیگر تکرار شود. اقدامات تشخیصی بیشتر و تحت نظر گرفتن بالینی برای بیمارانی که فشار خون بالای آن ها در چند نوبت به اثبات رسیده، لازم است.

عوامل خطر:
تمام زنان باردار در معرض خطر پره اکلامپسی قرار دارند و باید غربالگری شوند. شرایط بالینی مهم که با افزایش خطر ابتلا به پره اکلامپسی همراه است، عبارتند از سابقه ی اکلامپسی یا پره اکلامپسی(خصوصا پره اکلامپسی با شروع زودرس)، سابقه ی عوارض حاملگی در بارداری های قبلی، بیماری های همراه در مادر(مانند دیابت تیپ ۱ یا ۲ پیش از بارداری، دیابت بارداری، فشار خون مزمن، بیماری کلیوی و بیماری های اتوایمیون) و بارداری چند قلویی.
سایر عوامل خطر شامل زایمان اول، چاقی، نژاد آفریقایی_آمریکایی وضعیت اجتماعی_اقتصادی پایین و سن بالای بارداری می باشد.
در ایالات متحده، پره اکلامپسی در میان زنان آفریقایی_آمریکایی از زنان نژاد سفید شایع تر است.

 

Grade: B

:Specific Recommendations

The USPSTF recommends screening for preeclampsia in pregnant women with blood pressure measurements throughout pregnancy.

:Frequency of Service

Blood pressure measurements should be obtained during each prenatal care visit throughout pregnancy. If a patient has an elevated blood pressure reading, the reading should be confirmed with repeated measurements. Further diagnostic evaluation and clinical monitoring are indicated for patients with elevated blood pressure on multiple measurements.

 :Risk Factor Information

All pregnant women are at risk for preeclampsia and should be screened. Important clinical conditions associated with increased risk for preeclampsia include a history of eclampsia or preeclampsia (particularly early-onset preeclampsia), a previous adverse pregnancy outcome, maternal comorbid conditions (including type 1 or 2 diabetes prior to pregnancy, gestational diabetes, chronic hypertension, renal disease, and autoimmune diseases), and multifetal gestation.۴۹ Other risk factors include nulliparity, obesity, African American race, low socioeconomic status, and advanced maternal age.۴۹

In the United States, preeclampsia is more prevalent among African American women than among white women.

دکمه بازگشت به بالا