غربالگری‌های سلامتی

غربالگری نوع گروه خونی (Rh(D به روش آنتی بادی RH حساسیت زدایی شده در زنان غیر باردار

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که تست آنتی بادی Rh در تمام زنان Rh منفی حساس نشده بین هفته ی ۲۴ تا ۲۸ بارداری انجام شود، مگر اینکه Rh منفی بودن پدر به اثبات رسیده باشد.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
تکرار تست در هفته ۲۴ تا ۲۸ بارداری

عوامل خطر:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

 

Grade: B*

:Specific Recommendations

The USPSTF recommends repeated Rh (D) antibody testing for all unsensitized Rh (D)-negative women at 24-28 weeks gestation, unless the biological father is known to be Rh (D)-negative.

:Frequency of Service

Repeat testing at 24-28 weeks gestation.

:Risk Factor Information

No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا