غربالگری‌های سلامتی

غربالگری کمبود ویتامین D، در افراد مقیم خانه سالمندان، زنان غیر باردار و بزرگسالان بدون علامت.(غربالگری)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری کمبود ویتامین D در بزرگسالان بدون علامت، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
اگرچه شواهد کافی برای حمایت از غربالگری کمبود ویتامین D وجود ندارد؛ بر اساس برخی یافته ها عواملی وجود دارد که ممکن است خطر کمبود ویتامین D را افزایش دهد. افراد با دریافت و جذب ویتامین D پایین و عدم تماس یا تماس کم با نور خورشید(برای مثال به علت فصل زمستان، عرض جغرافیایی بالا و اجتناب فیزیکی از نور خورشید و برای افراد مسلمان، حجاب) احتمالا در معرض خطر بالاتری برای کمبود ویتامین D قرار دارند. چاقی و پوست تیره تر نیز ممکن است با سطح سرمی پایین ۲۵ هیدروکسی ویتامین D(25-(OH)D) تام مرتبط باشد اما کاملا مشخص نیست که آیا این عوامل نشان دهنده ی کمبود ویتامین D است و یا افزایش دهنده ی خطر پیامد های بالینی منفی آن. چاقی ممکن است موجب ذخیره ی بیشتر ویتامین D در بافت چربی شود؛ با این وجود این ویتامین D همچنان از نظر زیستی در دسترس است(بدن می تواند از آن استفاده کند.). تیره تر بودن پوست توانایی پوست برای تولید ویتامین D هنگام تماس با پرتوی UVB را کاهش می دهد. میزان شیوع سطح سرمی پایین ۲۵ هیدروکسی ویتامین D در آمریکایی های آفریقایی تبار ۲ تا ۹ برابر و در اسپانیایی ها ۲ تا ۳ برابر نسبت به افراد سفید پوست بیشتر است؛ با این حال خطر شکستگی در آمریکایی های آفریقایی تبار نصف افراد سفید پوست است. عوامل دیگری مانند ترکیب بدن و تعادل کلسیم در بدن، برای توضیح دادن این تناقض پیشنهاد شده اند. یک مطالعه ی اخیر نشان داده است که حتی اگر سطح سرمی ۲۵ هیدروکسی ویتامین D در آمریکایی های آفریقایی تبار پایین باشد، ممکن است غلظت ۲۵ هیدروکسی ویتامین D در دسترس از نظر زیستی پایین نباشد. برخی از شواهد نشان می دهند که سن بالا و جنس مونث نیز ممکن است با افزایش خطر کمبود ویتامین D مرتبط باشد؛ البته تمام این یافته ها سازگار و همسو نیستند.

 

Specific Recommendation: Vitamin D Deficiency: Screening — Community-dwelling, Nonpregnant, Asymptomatic Adults

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for vitamin D deficiency in asymptomatic adults.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
Although there is not enough evidence to support screening for vitamin D deficiency, some evidence suggests factors that may increase risk for vitamin D deficiency. Persons with low vitamin D intake, decreased vitamin D absorption, and little or no sun exposure (for example, due to the winter season, high latitude, or physical sun avoidance) may be at increased risk for vitamin D deficiency. Obesity and darker skin pigmentation may also be associated with low levels of total serum 25-(OH)D, but whether these factors reflect vitamin D deficiency or increase the risk for adverse clinical outcomes is unclear. Obesity may allow for greater sequestration of vitamin D into adipose tissue; however, this vitamin D may still be bioavailable. Increased skin pigmentation reduces the skin’s ability to produce vitamin D in response to UVB exposure. Prevalence rates of low total serum 25-(OH)D are 2 to 9 times higher in African Americans and 2 to 3 times higher in Hispanics than in white persons, yet the risk for fractures in African Americans is half that in white persons. Other factors, such as body composition and calcium economy, have been proposed to explain this paradox; however, a recent study suggests that although total serum 25-(OH)D levels in African Americans may be low, the concentration of bioavailable 25-(OH)D may not be. Some evidence suggests that older age and female sex may also be associated with increased risk for vitamin D deficiency; however, these findings are inconsistent.

دکمه بازگشت به بالا