غربالگری‌های سلامتی

غربالگری وضعیت بینایی در کودکان ۳ تا ۵ ساله (غربالگری)

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری اختلالات بینایی حداقل یکبار در تمام کودکان ۳ تا ۵ ساله با هدف تشخیص تنبلی چشم یا عوامل خطر آن، صورت گیرد.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
توصیه می شود که غربالگری اختلالات بینایی حداقل یکبار در تمام کودکان ۳ تا ۵ ساله با هدف تشخیص تنبلی چشم یا عوامل خطر آن، صورت گیرد.

عوامل خطر:
عوامل خطر تنبلی چشم شامل انحراف چشم، عیوب انکساری شدید و اصلاح نشده(نزدیک بینی، دور بینی و آستیگماتیسم)، هم اندازه نبودن چشم ها و کدورت بینایی می باشد. سایر عوامل خطر مرتبط با تنبلی، انحراف و عیوب انکساری چشم عبارتند از سابقه ی خانوادگی در بستگان درجه اول، نارس بودن نوزاد، وزن پایین هنگام تولد، اعتیاد مادر به مواد مخدر، سیگار کشیدن مادر طی بارداری و سطح تحصیلات پایین والدین.

 

Grade: B

:Specific Recommendations

The USPSTF recommends vision screening at least once in all children aged 3 to 5 years to detect amblyopia or its risk factors.

:Frequency of Service

Recommends vision screening at least once in all children aged 3 to 5 years to detect amblyopia or its risk factor.

:Risk Factor Information

Risk factors for amblyopia include strabismus; high, uncorrected refractive errors (eg, myopia, hyperopia, and astigmatism); anisometropia; and media opacity.۱-۳ Additional risk factors associated with amblyopia, strabismus, or refractive errors include family history in a first-degree relative, prematurity, low birth weight, maternal substance abuse, maternal smoking during pregnancy, and low levels of parental education.۱۸-۱۳

دکمه بازگشت به بالا