غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان پستان به کمک ماموگرافی در زنان ۴۰ تا ۴۹ ساله (غربالگری)

درجه بندی: C

توصیه های اختصاصی:
تصمیم برای اینکه آیا غربالگری سرطان پستان با ماموگرافی قبل از ۵۰ سالگی شروع شود یا نه، یک تصمیم شخص به شخص است. ممکن است برای افرادی که برای آن ها فواید بالقوه از مضرات بالقوه بیشتر است، تصمیم به شروع غربالگری ۲ بار در سال بین ۴۰ تا ۴۹ سالگی گرفته شود.

  • برای زنانی که در معرض خطر متوسط سرطان پستان قرار دارند، بیشترین فواید ماموگرافی در انجام ۲ بار در سال آن در سنین ۵۰ تا ۷۴ سال است. از بین تمام گروه های سنی، ماموگرافی برای افراد ۶۰ تا ۶۹ ساله با احتمال بیشتری می تواند از مرگ به دنبال سرطان پستان جلوگیری کند. هرچند انجام غربالگری با ماموگرافی در سنین ۴۰ تا ۴۹ سال نیز خطر مرگ به دنبال سرطان پستان را کاهش می دهد، تعداد مرگ های جلوگیری شده نسبت به سنین بالاتر، کمتر است و تعداد نتایج مثبت کاذب و بیوپسی (نمونه برداری) های غیر ضروری نیز بیشتر است. به نظر می رسد نسبت فواید به مضرات، با افزایش سن بین ۴۰ تا ۴۹ سال افزایش پیدا می کند.
  • علاوه بر نتایج مثبت کاذب و بیوپسی های غیر ضروری، تمام زنانی که به صورت منظم تحت غربالگری با ماموگرافی قرار می گیرند، در معرض خطر تشخیص و درمان سرطان پستان مهاجم و غیر مهاجمی قرار می گیرند که تهدیدی برای حیات آن ها ندارد و حتی در تمام طول زندگی آن ها آشکار هم نمی شده است.(در واقع تشخیص اضافه و بیش از حد انجام شده است.) شروع ماموگرافی در سنین پایین تر و انجام تعداد بیشتری غربالگری ممکن است خطر تشخیص، و به دنبال آن درمان بیش از حد را افزایش دهد.
  • زنانی که والدین، خواهر یا برادر و فرزندان مبتلا به سرطان پستان دارند، در معرض خطر بالاتری برای سرطان پستان قرار دارند پس ممکن است بیشتر از زنان با خطر متوسط از شروع غربالگری در ۴۰ سالگی سود ببرند.

برای کسب اطلاعات در مورد پیاده سازی توصیه های سطح C، به بخش ملاحظات بالینی بروید.

سازمان خدمات انسانی و سلامت، به منظور اجرای اقدامات مراقبت مقرون به صرفه تحت استاندارد وضع شده در بخش بازبینی اقدامات سرویس سلامت عمومی، از توصیه های سال ۲۰۰۲ غربالگری سرطان پستان USPSTF استفاده می کند. در سال ۲۰۱۵، کنگره ی آمریکا قوانین جداگانه ای را به عنوان بخشی از قوانین مالی و بودجه ی جامع تصویب کرد که از باقی ماندن این قوانین به صورت عملی اطمینان حاصل کرد. بر این اساس: USPSTF توصیه می کند غربالگری با ماموگرافی، با یا بدون معاینه ی بالینی پستان، هر ۱ تا ۲ سال برای زنان ۴۰ ساله و مسن تر در درجه ی B قرار دارد. ما این اطلاعات را اینجا آورده ایم تا به پزشکان کمک کنیم که دلایل پرداخت مشترک و پوشش مرتبط با غربالگری بیماران برای سرطان پستان که تا به حال انجام شده است را بهتر درک کنند و بدانند.

زمان و فواصل انجام غربالگری:
از بخش ملاحطات بالینی بازدید کنید.

عوامل خطر:
در اکثر زنان، افزایش سن مهمترین عامل خطر ابتلا به سرطان پستان است اما داده های اپیدمیولوژی BCSC نشان می دهد که در زنان ۴۰ تا ۴۹ ساله، ابتلای یکی از فامیل درجه ۱ به سرطان پستان، با افزایش حدود ۲ برابری شانس ابتلا در فرد مرتبط است. علاوه بر این، مدل های CISNET نشان داده اند که شروع غربالگری دیجیتال سالانه از سن ۴۰ سالگی، در زنان با خطر حدود ۲ برابری ابتلا به سرطان پستان، در مقایسه با شروع ۲ بار در سال غربالگری دیجیتال از سن ۵۰ سال در زنان با خطر متوسط، نسبت سود به ضرر مشابهی داشته است. (بر اساس تعداد نتایج مثبت کاذب و تشخیص بیش از حد به ازای هر ۱۰۰۰ جلوگیری از مرگ به دنبال سرطان پستان)

این رویکرد به صورت رسمی در یک کارآزمایی بالینی بررسی نشده است در نتیجه شواهد مستقیمی مبنی بر اینکه آیا می تواند سود خالصی مشابه همان غربالگری در زنان ۵۰ تا ۷۴ ساله داشته باشد یا نه، وجود ندارد. با این وجود، با توجه به افزایش بار بیماری و احتمال وجود منافع، برای زنان ۴۰ تا ۴۹ ساله که یکی از فامیل درجه یک آن ها(والدین، فرزندان، خواهر و برادر) مبتلا به سرطان پستان شده اند، ممکن است شروع غربالگری قبل از سن ۵۰ سالگی مد نظر قرار گیرد.

بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک، تعداد دیگری از عوامل خطر نیز با سرطان پستان مرتبط بوده اند، اما بیشتر این ارتباطات ضعیف و ناسازگار بودند و به نظر نمی رسد که تاثیری روی ارزش گذاری فواید و مضرات غربالگری داشته باشند.

ابزار های محاسبه کننده ی خطر، نظیر ابزار اندازه گیری خطر سرطان پستان موسسه ی ملی سرطان آمریکا(که در نشانی www.cancer.gov/BCRISKTOOLThis link goes offsite. Click to read the external link disclaimer می توانید آن را بیابید.) در پیشبینی نتایج، مشابه با آنچه در نهایت در واقعیت اتفاق می افتد، توانایی بالای دارد اما دارای دقت لازم برای پیشبینی خطر ابتلای هر زن به سرطان پستان نیست.

 

Recommendation: Screening for Breast Cancer

Specific Recommendation: Breast Cancer: Screening with Mammography— Women aged 40 to 49 years

Grade: C

Specific Recommendations:
The decision to start screening mammography in women prior to age 50 years should be an individual one. Women who place a higher value on the potential benefit than the potential harms may choose to begin biennial screening between the ages of 40 and 49 years.
•   For women who are at average risk for breast cancer, most of the benefit of mammography results from biennial screening during ages 50 to 74 years. Of all of the age groups, women aged 60 to 69 years are most likely to avoid breast cancer death through mammography screening. While screening mammography in women aged 40 to 49 years may reduce the risk for breast cancer death, the number of deaths averted is smaller than that in older women and the number of false-positive results and unnecessary biopsies is larger. The balance of benefits and harms is likely to improve as women move from their early to late 40s.
•   In addition to false-positive results and unnecessary biopsies, all women undergoing regular screening mammography are at risk for the diagnosis and treatment of noninvasive and invasive breast cancer that would otherwise not have become a threat to their health, or even apparent, during their lifetime (known as “overdiagnosis”). Beginning mammography screening at a younger age and screening more frequently may increase the risk for overdiagnosis and subsequent overtreatment.
•   Women with a parent, sibling, or child with breast cancer are at higher risk for breast cancer and thus may benefit more than average-risk women from beginning screening in their 40s.

Go to the Clinical Considerations section for information on implementation of the C recommendation.

*The Department of Health and Human Services, in implementing the Affordable Care Act under the standard it sets out in revised Section 2713(a)(5) of the Public Health Service Act, utilizes the 2002 recommendation on breast cancer screening of the USPSTF.  In 2015, Congress enacted separate legislation as part of the Comprehensive Omnibus Funding law that ensured this provision remains in effect. This recommendation states: The USPSTF recommends screening mammography, with or without clinical breast examination (CBE), every 1-2 years for women aged 40 and older (B recommendation).  We provide this information here to help primary care providers understand the implications this may have on co-payments and coverage related to screening patients for breast cancer.

Frequency of Service:

See Clinical Considerations

Risk Factor Information:

Advancing age is the most important risk factor for breast cancer in most women, but epidemiologic data from the BCSC suggest that having a first-degree relative with breast cancer is associated with an approximately 2-fold increased risk for breast cancer in women aged 40 to 49 years.۲, ۹ Further, the CISNET models suggest that for women with about a 2-fold increased risk for breast cancer, starting annual digital screening at age 40 years results in a similar harm-to-benefit ratio (based on number of false-positive results or overdiagnosed cases per 1000 breast cancer deaths avoided) as beginning biennial digital screening at age 50 years in average-risk women.۷, ۸ This approach has not been formally tested in a clinical trial; therefore, there is no direct evidence that it would result in net benefit similar to that of women aged 50 to 74 years. However, given the increased burden of disease and potential likelihood of benefit, women aged 40 to 49 years who have a known first-degree relative (parent, child, or sibling) with breast cancer may consider initiating screening earlier than age 50 years. Many other risk factors have been associated with breast cancer in epidemiologic studies, but most of these relationships are weak or inconsistent and would not likely influence how women value the tradeoffs of the potential benefits and harms of screening. Risk calculators, such as the National Cancer Institute’s Breast Cancer Risk Assessment Tool (available at www.cancer.gov/BCRISKTOOLThis link goes offsite. Click to read the external link disclaimer), have good calibration between predicted and actual outcomes in groups of women but are not accurate at predicting an individual woman’s risk for breast cancer.۱۰

دکمه بازگشت به بالا