غربالگری‌های سلامتی

مداخله به منظور پیشگیری از زمین خوردن افراد سالمند با سن ۶۵ سال یا بیشتر، در خانه های سالمندان

درجه بندی: C

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که پزشکان انجام مداخلات چندگانه به منظور پیشگیری از زمین خوردن و سقوط را در خانه های سالمندان و برای افراد سالمند ۶۵ ساله یا مسن تر که در معرض خطر بالایی برای قرار دارند، به صورت انتخابی انجام دهند.

زمان و تناوب انجام مداخلات:
در این رابطه در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
همان عوامل خطر افزایش خطر سقوط.

 

Recommendation: Interventions to Prevent Falls in Community-Dwelling Older Adults

Specific Recommendation: Falls Prevention in Community-Dwelling Older Adults: Interventions –Adults 65 years or older

Grade: C

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends that clinicians selectively offer multifactorial interventions to prevent falls to community-dwelling adults 65 years or older who are at increased risk for falls.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

At increased risk for falls.

دکمه بازگشت به بالا