غربالگری‌های سلامتی

غربالگری باکتریوری (وجود باکتری در ادرار) بدون علامت در مردان و زنان غیر باردار

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری برای باکتریوری (وجود باکتری در ادرار) بدون علامت در مردان و زنان غیر باردار انجام نشود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Asymptomatic Bacteriuria

Specific Recommendation: Asymptomatic Bacteriuria: Screening — Men and Non-Pregnant Women

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against screening for asymptomatic bacteriuria in men and nonpregnant women.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available.

 

دکمه بازگشت به بالا