غربالگری‌های سلامتی

مشاوره رفتاری با هدف داشتن رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی مناسب در بزرگسالان غیر چاقی که عامل خطر شناخته شده ای برای ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی ندارند.

درجه بندی: C

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که پزشکان در سطح مراقبت های اولیه، برای بزرگسالانی که چاق نیستند و فشار خون بالا، اختلالات چربی خون، سطح غیر طبیعی قند خون و یا دیابت ندارند؛ تصمیم به ارائه خدمات مشاوره ی رفتاری یا ارجاع بیمار برای ارائه ی مشاوره ی رفتاری (با هدف بهبود وضعیت تغذیه ی سالم و فعالیت فیزیکی) را برای هر فرد به صورت اختصاصی آن فرد اتخاذ کنند. شواهد موجود نشان دهنده ی اثرات مثبت اما جزئی مشاوره ی رفتاری برای جلوگیری از بیماری های قلبی_عروقی در این گروه افراد است. افرادی که علاقه مند و آماده ی تغییر رفتار هستند احتمالا بیشترین منفعت را از مشاوره ی رفتاری خواهند برد.
برای اینکه متوجه شوید چگونه می توانید این توصیه را با سایر توصیه های USPSTF برای پیشگیری از بیماری های قلبی_عروقی مطابقت دهید، از بخش “منابع غذایی مفید” دیدن کنید.

زمان و تناوب انجام مشاوره رفتاری:
از بخش ملاحظات بالینی دیدن کنید.

عوامل خطر:
ریسک فاکتور های اصلی ابتلا به بیماری های قلبی_عروقی شامل فشار خون بالا، اختلالات چربی خون، سطح غیر طبیعی قند خون و دیابت است.

 

Recommendation: Behavioral Counseling for Healthful Diet and Physical Activity for Cardiovascular Disease Prevention in Adults Without Known Risk Factors

Specific Recommendation: Healthful Diet and Physical Activity: Behavioral Counseling — Adults without obesity who do not have known cardiovascular disease risk factors

Grade: C

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends that primary care professionals individualize the decision to offer or refer adults without obesity who do not have hypertension, dyslipidemia, abnormal blood glucose levels, or diabetes to behavioral counseling to promote a healthful diet and physical activity. Existing evidence indicates a positive but small benefit of behavioral counseling for the prevention of cardiovascular disease (CVD) in this population. Persons who are interested and ready to make behavioral changes may be most likely to benefit from behavioral counseling.

See the “Useful Resources” section for more information on how this recommendation fits into the USPSTF’s suite of recommendations on CVD prevention.

Frequency of Service:

See Clinical Considerations

Risk Factor Information:

common risk factors for CVD (hypertension, dyslipidemia, abnormal blood glucose levels, or diabetes)

دکمه بازگشت به بالا