غربالگری‌های سلامتی

غربالگری پوکی استخوان با هدف پیشگیری از شکستگی ها در زنان ۶۵ ساله و مسن تر (غربالگری)

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری پوکی استخوان به کمک تست اندازه گیری تراکم استخوان و با هدف جلوگیری از شکستگی های حاصل از پوکی استخوان در زنان با سن ۶۵ سال یا بیشتر، انجام گیرد.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
عوامل خطر شکستگی شامل سن، BMI پایین، مصرف بالای الکل، سیگار کشیدن، استفاده ی طولانی مدت از کورتیکواستروئید ها، سابقه ی شکستگی و سابقه به زمین افتادن طی یک سال گذشته، می شود.

 

Grade: B

:Specific Recommendations

The USPSTF recommends screening for osteoporosis with bone measurement testing to prevent osteoporotic fractures in women 65 years and older.

:Frequency of Service

No Frequency of Service information currently available.

:Risk Factor Information

risk factors for fractures include age, low body mass index, excessive alcohol consumption, current smoking, long-term corticosteroid use, previous fractures, and history of falls within the past year.

دکمه بازگشت به بالا