غربالگری‌های سلامتی

اقدام به درمان هورمونی در زنان یائسه

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که برای پیشگیری اولیه از عوارض مزمن یائسگی در زنان از داروهای ترکیبی استروژن و پروژسترون، استفاده نشود.

زمان و تناوب مصرف دارو:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
این توصیه برای افراد با خطر متوسط به کار می آید. عوامل خطر برای یک مشکل مزمن خاص و ویژگی های شخصی که احتمال تجربه ی یک عارضه ی جانبی به دنبال مصرف دارو را تحت تاثیر قرار می دهد، ممکن است موجب تفاوت تعادل بین سود و ضرر یک بیمار و میانگین جمعیت شود.

 

Recommendation: Primary Prevention of Chronic Conditions for Hormone Therapy in Postmenopausal Women

Specific Recommendation: Hormone Therapy in Postmenopausal Women : Preventive Medications –Postmenopausal women

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against the use of combined estrogen and progestin for the primary prevention of chronic conditions in postmenopausal women.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:

This recommendation statement applies to an average-risk population. Risk factors for a specific chronic condition or individual characteristics that affect the likelihood of experiencing a specific therapy-associated adverse event may cause a woman’s net balance of benefits and harms to differ from that of the average population.

دکمه بازگشت به بالا