غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان پستان به روش DBT (ماموگرافی ۳ بعدی) در تمام زنان

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل بین فواید و مضرات انجام توموسنتز دیجیتال پستان (DBT) به عنوان خط اول غربالگری سرطان پستان، کافی نیست.

در رابطه با زمان و فواصل انجام این غربالگری و عوامل خطر نیز در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست.

DBT نوع روش تصویر برداری است که طی آن به استفاده از اشعه ی کمتر و به کمک بازسازی کامپیوتری، تصاویری ۳ بعدی از پستان تهیه می شود.

 

Recommendation: Screening for Breast Cancer

Specific Recommendation: Breast Cancer: Screeningmethod with digital breast tomosynthesis(DBT)– All women

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the benefits and harms of digital breast tomosynthesis (DBT) as a primary screening method for breast cancer.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available.

 

دکمه بازگشت به بالا