غربالگری‌های سلامتی

غربالگری پوسیدگی دندان کودکان، از بدو تولد تا ۵ سالگی

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری روتین پوسیدگی های دندانی از طریق معاینه به وسیله ی پزشک مراقبت های اولیه در کودکان از بدو تولد تا ۵ سالگی، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
تمام کودکان در معرض خطر بالقوه ی پوسیدگی های دندانی قرار دارند. کودکانی که منبع آب مصرفی آن ها کمبود فلوراید دارد،(کمبود فلوراید به صورت فلوراید کمتر از ۰.۶ppm تعریف می شود.) در معرض خطر ویژه ای قرار دارند. اگرچه ابزار های غربالگری چند متغیری معتبر برای تعیین اینکه کدامیک از کودکان در معرض خطر بالای پوسیدگی دندان قرار دارند، وجود ندارد؛ چندین عامل و فاکتور شخصی هستند که خطر ابتلا را بالا می برند. شیوع و شدت بیشتر پوسیدگی دندان ها در بین اقلیت ها و کودکان محروم از نظر اقتصادی یافت می شود. سایر عوامل خطر برای پوسیدگی دندان در کودکان عبارتند از مصرف مکرر شیرینی جات، تغذیه ی نامناسب با شیشه، نقائص تکاملی مینای دندان، خشکی دهان و سابقه ی پوسیدگی های قبلی.

علاوه بر این، عوامل مادری و خانوادگی نیز می توانند خطر ابتلای کودکان را افزایش دهند. این عوامل شامل فرهنگ پایین بهداشت دهانی، شرایط اجتماعی_اقتصادی پایین، پوسیدگی های دندانی اخیر در مادر، پوسیدگی های دندانی خواهر یا برادر و ذره خواری مکرر هستند. سایر عوامل خطر مرتبط با پوسیدگی های دندانی در کودکان با سن پایین نیز شامل عدم دسترسی به مراقبت های دندانی، اقدامات پیشگیرانه ی ناکافی نظیر شکست در مصرف دهان شویه های حاوی فلوراید و نهایتا عدم دانش کافی والدین در رابطه با سلامت دهان و دندان می باشد.

 

Recommendation: Prevention of Dental Caries in Children From Birth Through Age 5 Years

Specific Recommendation: Dental Caries: Screening — Children From Birth to Age 5 Years

Grade: ISpecific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of routine screening examinations for dental caries performed by primary care clinicians in children from birth to age 5 years.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
All children are at potential risk for dental caries; those whose primary water supply is deficient in fluoride (defined as containing <0.6 ppm F) are at particular risk. While there are no validated multivariate screening tools to determine which children are at higher risk for dental caries, there are a number of individual factors that elevate risk. Higher prevalence and severity of dental caries are found among minority and economically disadvantaged children. Other risk factors for caries in children include frequent sugar exposure, inappropriate bottle feeding, developmental defects of the tooth enamel, dry mouth, and a history of previous caries. Maternal and family factors can also increase children’s risk. These factors include poor oral hygiene, low socioeconomic status, recent maternal caries, sibling caries, and frequent snacking. Additional factors associated with dental caries in young children include lack of access to dental care; inadequate preventive measures, such as failure to use fluoride-containing toothpastes; and lack of parental knowledge about oral health.
دکمه بازگشت به بالا