غربالگری‌های سلامتی

غربالگری اختلال عملکرد غده تیروئید در بزرگسالان غیر باردار و بدون علامت (غربالگری)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری اختلال عملکرد تیروئید در بزرگسالان بدون علامت و غیر باردار، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
بهترین فاصله زمانی برای غربالگری اختلال عملکرد تیروئید (اگر وجود داشته باشد) ناشناخته است.

عوامل خطر:
شایعترین علت ایجاد کم کاری تیروئید در یاالات متحده، التهاب مزمن خودایمنی تیروئید (هاشیموتو) است. عوامل خطر برای سطح بالای TSH عبارتند از جنس مونث، افزایش سن، نژاد سفید، دیابت نوع ۱، سندروم داون، سابقه ی خانوادگی بیماری های تیروئید، گواتر، سابقه ی پرکاری تیروئید(از علل آن، احتمالا درمان تخریبی است که منجر به اختلال عملکرد تیروئید شده) و تماس سر و گردن با پرتو های مضر خارجی
علل شایع پرکاری تیروئید شامل بیماری گریوز، تیروئیدیت هاشیموتو و ندول های تیروئیدی دارای عملکرد می باشد. عوامل خطر برای سطح پایین TSH عبارتند از جنس مونث، افزایش سن، نژاد سیاه، دریافت ید ناکافی، سابقه ی شخصی یا خانوادگی بیماری های تیروئید و مصرف دارو های حاوی ید مانند آمیودارون.
USPSTF هیچ گونه شواهد مستقیمی که نشان دهد درمان اختلال تیروئید بر اساس سطح خطر فرد پیامد نهایی بیماری را تغییر می دهد، نیافته است.

 

Recommendation: Screening for Thyroid Dysfunction

Specific Recommendation: Thyroid Dysfunction: Screening — Nonpregnant, Asymptomatic Adults

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for thyroid dysfunction in nonpregnant, asymptomatic adults.

Frequency of Service:
The optimal screening interval for thyroid dysfunction (if one exists) is unknown.
Risk Factor Information:

The most common cause of hypothyroidism in the United States is chronic autoimmune (Hashimoto) thyroiditis. Risk factors for an elevated TSH level include female sex, advancing age, white race, type 1 diabetes, Down syndrome, family history of thyroid disease, goiter, previous hyperthyroidism (possibly due in part to ablation therapy leading to iatrogenic thyroid dysfunction), and external-beam radiation in the head and neck area.

Common causes of hyperthyroidism include Graves disease, Hashimoto thyroiditis, and functional thyroid nodules. Risk factors for a low TSH level include female sex; advancing age; black race; low iodine intake; personal or family history of thyroid disease; and ingestion of iodine-containing drugs, such as amiodarone.

The USPSTF found no direct evidence that treatment of thyroid dysfunction based on risk level alters final health outcomes.

دکمه بازگشت به بالا