غربالگری‌های سلامتی

مصرف آسپیرین به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی و سرطان کولورکتال (روده بزرگ و مقعد) در بزرگسالان ۶۰ تا ۶۹ ساله با ریسک ۱۰ ساله بیشتر از ۱۰ درصد برای ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی (مصرف داروهای پیشگیری کننده)

درجه بندی: C

توصیه های اختصاصی:
تصمیم برای شروع آسپیرین با دوز پایین به عنوان پیشگیری اولیه از بیماری های قلبی_عروقی و سرطان کولورکتال در بزرگسالان ۶۰ تا ۶۹ ساله که خطر ابتلای ده ساله به بیماری های قلبی_عروقی برای آن ها ۱۰% یا بیشتر است، باید به صورت شخص به شخص گرفته شود. افرادی که در معرض خطر بالای خونریزی قرار ندارند، امید به زندگی بیشتر از ۱۰ سال دارند و با مصرف آسپیرین با دوز پایین هر روز به مدت حداقل ۱۰ سال مشکلی ندارند، با احتمال بیشتری منفعت می برند. ممکن است برای افرادی که برای آن ها فواید بالقوه از مضرات بالقوه بیشتر است، تصمیم به شروع آسپیرین با دوز پایین گرفته شود.

زمان و چگونگی مصرف دارو:
بهترین دوز مصرفی آسپیرین برای پیشگیری از رخ دادن بیماری های قلبی_عروقی مشخص نیست. آزمایشات و مطالعات پیشگیری اولیه فواید استفاده از آسپیرین را با رژیم های مختلف اثبات کرده اند از جمله مصرف روزانه دوز ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم و ۱۰۰ و ۳۲۵ میلی گرم در روز دیگر. به نظر می رسد دوز روزانه ۷۵ میلی گرم به همان اندازه ی مصرف دوز های بالاتر موثر واقع شود. خطر خونریزی گوارشی ممکن است با افزایش دوز دارو، افزایش پیدا کند. بر اساس شواهد، یک رویکرد عملی، تجویز دوز روزانه ۸۱ میلی گرم می باشد. این دوز شایع ترین دوز تجویزی در ایالات متحده می باشد.

اگرچه زمان و فرکانس مطلوب برای بررسی نتایج استفاده از آسپیرین نامشخص است، یک رویکرد منطقی می تواند شروع بررسی عوامل خطر بیماری های قلبی_عروقی و خونریزی از ۵۰ سالگی و به صورت متناوب بعد از آن و همچنین هنگامی که عوامل خطر بیماری های قلبی_عروقی و خونریزی ازهمان ابتدا تشخیص داده شده اند و یا تغییر کنند.

عوامل خطر:
ارزیابی خطر ابتلا به بیماری های قلبی_عروقی باید شامل بررسی سن، جنس، نژاد و قومیت، سطح کلسترول تام، سطح کلسترول HDL، فشار خون سیستولی، درمان فشار خون، دیابت و مصرف سیگار باشد. نسخه ی آنلاین تعیین خطر بر اساس انجمن قلب آمریکا را می توانید در نشانی http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/. بیابید.
عوامل خطر مربوط خونریزی گوارشی به دنبال مصرف آسپیرین شامل دوز و مدت مصرف بیشتر دارو، سابقه ی زخم های گوارشی و یا درد دستگاه گوارش فوقانی، اختلالات انعقادی، نارسایی کلیوی، بیماری شدید کبدی و ترومبوسایتوپنی(کاهش تعداد پلاکت های خون) می باشد.

سایر مواردی که باعث افزایش خطر خونریزی گوارشی یا خونریزی داخل مغزی به دنبال مصرف آسپیرین با دوز پایین می شود، شامل مصرف همزمان دارو های ضد انعقاد و یا دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی(NSAID)، فشار خون کنترل نشده، جنس مذکر و سن بالا می باشد.
این توصیه مربوط به بزرگسالانی می شود که در معرض خطر بالای بیماری های قلبی_عروقی و خطر متوسط سرطان کولورکتال قرار دارند. افرادی که علاوه بر بیماری های قلبی_عروقی در معرض خطر بالا برای سرطان کولورکتال نیز هستند(برای مثال افرادی با سابقه ی شخصی یا فامیلی سرطان کولورکتال و یا پولیپ آدنوماتوز فامیلی) باید با پزشک خود مشورت کنند.

 

Recommendation: Preventive Medication for Aspirin Use to Prevent Cardiovascular Disease and Colorectal Cancer

Specific Recommendation: Aspirin Use to Prevent CVD and CRC: Preventive Medication —Adults aged 60 to 69 years with a ≥۱۰% ۱۰-year CVD risk

Grade: C

Specific Recommendations:
The decision to initiate low-dose aspirin use for the primary prevention of CVD and CRC in adults aged 60 to 69 years who have a 10% or greater 10-year CVD risk should be an individual one. Persons who are not at increased risk for bleeding, have a life expectancy of at least 10 years, and are willing to take low-dose aspirin daily for at least 10 years are more likely to benefit. Persons who place a higher value on the potential benefits than the potential harms may choose to initiate low-dose aspirin.

Frequency of Service:

The optimal dose of aspirin to prevent CVD events is not known. Primary prevention trials have demonstrated benefits with various regimens, including doses of 75 and 100 mg per day and 100 and 325 mg every other day. A dose of 75 mg per day seems as effective as higher doses. The risk for GI bleeding may increase with the dosage. A pragmatic approach consistent with the evidence is to prescribe 81 mg per day, which is the most commonly prescribed dose in the United States.

Although the optimal timing and frequency of discussions about aspirin therapy are unknown, a reasonable approach may be to assess CVD and bleeding risk factors starting at age 50 years and periodically thereafter, as well as when CVD and bleeding risk factors are first detected or change.

Risk Factor Information:

Risk assessment for CVD should include ascertainment of the following risk factors: age, sex, race/ethnicity, total cholesterol level, high-density lipoprotein cholesterol level, systolic blood pressure, hypertension treatment, diabetes, and smoking. An online version of the ACC/AHA risk calculator can be found athttp://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/.

Risk factors for gastrointestinal (GI) bleeding with aspirin use include higher dose and longer duration of use, history of GI ulcers or upper GI pain, bleeding disorders, renal failure, severe liver disease, and thrombocytopenia. Other factors that increase risk for GI or intracranial bleeding with low-dose aspirin use include concurrent anticoagulation or nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) use, uncontrolled hypertension, male sex, and older age.۴, ۵

This recommendation applies to adults who are at increased CVD risk and at average risk for CRC. Persons who are at increased CVD risk and are known to be at increased risk for CRC (for example, persons with a family or personal history of CRC or familial adenomatous polyposis)6 should consult their health care provider.

دکمه بازگشت به بالا