غربالگری‌های سلامتی

غربالگری وضعیت بینایی در کودکان کوچک تر از ۳ سال

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری بینایی در کودکان با سن کمتر از ۳ سال، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Specific Recommendation: Vision in Children: Screening — younger than 3 years

Grade: ISpecific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of vision screening in children younger than 3 years.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا