غربالگری‌های سلامتی

غربالگری افسردگی در عموم جمعیت بزرگسال شامل زنان باردار و زنان پس از زایمان

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری برای افسردگی در جمعیت عمومی بزرگسالان از جمله زنان باردار و پس از زایمان آن ها، انجام گیرد. برای اطمینان حاصل شدن از تشخیص دقیق ، درمان مؤثر و پیگیری های مناسب، غربالگری باید با استفاده از سیستمهای مناسب انجام گیرد.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
شواهد کمی برای در نظر داشتن بهترین زمان انجام غربالگری وجود دارد. همچنین بهترین فواصل انجام غربالگری افسردگی نیز نامشخص است. برای تمام گروه های جمعیتی نیاز به شواهد بیشتری داریم تا بتوانیم فواصل ایده آل میان غربالگری ها را تعیین کنیم. در شرایط نبود اطلاعات و شواهد کافی، یک رویکرد عملگرا می تواند شامل غربالگری تمام بزرگسالانی که تاکنون غربالگری نشده اند؛ باشد و به منظور تعیین اینکه آیا برای افراد پر خطر غربالگری اضافه لازم هست یا نیست، استفاده از قضاوت بالینی با در نظر گرفتن عوامل خطر، بیماری های همراه و حوادث زندگی انجام گیرد.

عوامل خطر:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری افسردگی صرف نظر از عوامل خطر، در تمام بزرگسالان انجام شود. با این وجود، عواملی وجود دارند که با افزایش خطر افسردگی مرتبط هستند. در جمعیت عمومی بزرگسالان، شیوع افسردگی با جنسیت، سن نژاد و قومیت، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، موقعیت جغرافیایی و وضعیت اشتغال، تغییر می کند. افسردگی در زنان، بزرگسالان جوان و میانسال و افراد غیر سفید پوست و همینطور افراد با تحصیلات پایین، متاهل و بیکار شیوع بیشتری دارد. سایر گروه هایی که در معرض خطر بالاتر ابتلا به افسردگی قرار دارند عبارتند از افراد مبتلا به یک بیماری مزمن(سرطان یا بیماری قلبی_عروقی) یا سایر اختلالات روانی(از جمله سوء مصرف مواد مخدر) و یا افرادی که دارای سابقه ی خانوادگی ابتلا به اختلالات روانی هستند.

در میان بزرگسالان مسن تر، عوامل خطر ابتلا به افسردگی شامل ناتوانی و وضعیت نامناسب سلامتی به علت یک بیماری، غم و غصه ی زیاد، اختلال خواب مزمن، تنهایی و سابقه ی ابتلا به افسردگی می شود. با این وجود، وجود یا عدم وجود عوامل خطر به تنهایی نمی تواند میان افراد مبتلا به افسردگی و سایرین افتراق بگذارد.

عوامل خطر افسردگی در بارداری و پس از زایمان نیز عبارتند از اعتماد به نفس پایین، نگرانی بابت مراقبت از کودک، اضطراب های قبل از زایمان، فشار های زندگی، کاهش حمایت های اجتماعی، مجرد بودن یا نبود پدر نوزاد، سابقه ی ابتلا به افسردگی، ناآرام بودن و اذیت کردن نوزاد، سابقه ی افسردگی پس از زایمان، وضعیت اجتماعی_اقتصادی پایین و بارداری ناخواسته.

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends screening for depression in the general adult population, including pregnant and postpartum women. Screening should be implemented with adequate systems in place to ensure accurate diagnosis, effective treatment, and appropriate follow-up.

:Frequency of Service

There is little evidence regarding the optimal timing for screening. The optimum interval for screening for depression is also unknown; more evidence for all populations is needed to identify ideal screening intervals. A pragmatic approach in the absence of data might include screening all adults who have not been screened previously and using clinical judgment in consideration of risk factors, comorbid conditions, and life events to determine if additional screening of high-risk patients is warranted.

:Risk Factor Information

The USPSTF recommends screening in all adults regardless of risk factors. However, a number of factors are associated with an increased risk of depression. Among general adult populations, prevalence rates vary by sex, age, race/ethnicity, education, marital status, geographic location, and employment status. Women, young and middle-aged adults, and nonwhite persons have higher rates of depression than their counterparts, as do persons who are undereducated, previously married, or unemployed. Other groups who are at increased risk of developing depression include persons with chronic illnesses (eg, cancer or cardiovascular disease), other mental health disorders (including substance misuse), or a family history of psychiatric disorders. Among older adults, risk factors for depression include disability and poor health status related to medical illness, complicated grief, chronic sleep disturbance, loneliness, and a history of depression. However, the presence or absence of risk factors alone cannot distinguish patients with depression from those without depression. Risk factors for depression during pregnancy and postpartum include poor self-esteem, child-care stress, prenatal anxiety, life stress, decreased social support, single/unpartnered relationship status, history of depression, difficult infant temperament, previous postpartum depression, lower socioeconomic status, and unintended pregnancy.

دکمه بازگشت به بالا