غربالگری‌های سلامتی

کاهش وزن با هدف پیشگیری از عوارض ناشی از چاقی در بزرگسالان بزرگتر از ۱۸ سال که شاخص توده بدنی(BMI) بیشتر از ۳۰ دارند.

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که پزشکان، برای بزرگسالان با شاخص توده بدنی BMI) 30) یا بالاتر، مداخلات رفتاری چند مولفه ای و شدید انجام، و یا آن ها را بدین منظور ارجاع دهند.

*شاخص توده ی بدنی(BMI) از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم به مربع قد بر حسب متر حاصل می شود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
BMI بالای ۳۰ در بزرگسالان

 

Grade: B

:Specific Recommendations

The USPSTF recommends that clinicians offer or refer adults with a body mass index (BMI) of 30 or higher (calculated as weight in kilograms divided by height in meters squared) to intensive, multicomponent behavioral interventions.

:Frequency of Service

No Frequency of Service information currently available.

:Risk Factor Information

Adults with a BMI ≥۳۰

دکمه بازگشت به بالا