غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرولوژیک عفونت هرپس (تبخال) تناسلی در نوجوانان و بزرگسالان بدون علامت (باردار و غیر باردار)

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری سرولوژیک روتین برای عفونت ویروس هرپس تناسلی در نوجوانان و بزرگسالان بدون علامت، از جمله زنان باردار، انجام نشود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Serologic Screening for Genital Herpes Infection

Specific Recommendation: Genital Herpes Infection: Serologic Screening –Asymptomatic adolescents and adults, including those who are pregnant

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against routine serologic screening for genital herpes simplex virus (HSV) infection in asymptomatic adolescents and adults, including those who are pregnant.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا