غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان پستان در زنان با پستان متراکم

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل بین فواید و مضرات انجام غربالگری کمکی برای تشخیص سرطان پستان با استفاده از سونوگرافی، MRI، DBT و یا سایر روش های تشخیصی در زنانی که پستان های متراکم دارند و یا غربالگری با ماموگرافی برای آن ها منفی بوده است، کافی نیست.

در رابطه با زمان و فواصل انجام غربالگری و عوامل خطر نیز در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Breast Cancer

Specific Recommendation: Breast Cancer: Screening — Women with dense breasts

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of adjunctive screening for breast cancer using breast ultrasonography, magnetic resonance imaging, DBT, or other methods in women identified to have dense breasts on an otherwise negative screening mammogram.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available

دکمه بازگشت به بالا