غربالگری‌های سلامتی

ارزیابی خطر بیماری قلبی-عروقی به وسیله ی عوامل خطر غیر متعارف در بزرگسالان

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات اضافه کردن شاخص ankle-brachial (ABI)، (برای اندازه گیری این شاخص، فشار خون شریانی مچ پا را به فشار خون شریان براکیال بازو تقسیم می کنند، طبق اکثر منابع، اندازه ی طبیعی این نسبت ۱.۱ است و اگر از ۰.۹ کمتر باشد می تواند نشان دهنده ی مشکلات عروقی باشد.) سطح hsCRP خون و امتیاز CAC (کلسیم شریان کرونری) به روش سنتی ارزیابی خطر بیماری های قلبی_عروقی(CVD) به منظور پیشگیری از ایجاد یک حادثه ی قلبی_عروقی در بزرگسالان بدون علامت، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Cardiovascular Disease: Risk Assessment With Nontraditional Risk Factors

Specific Recommendation: Cardiovascular Disease, Risk Assessment With Nontraditional Risk Factors — Adults

Grade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of adding the ankle-brachial index (ABI), high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) level, or coronary artery calcium (CAC) score to traditional risk assessment for cardiovascular disease (CVD) in asymptomatic adults to prevent CVD events.

See the Clinical Considerations section for suggestions for practice regarding the I statement.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا