غربالگری‌های سلامتی

غربالگری خشونت شریک زندگی، سوء استفاده از سالخوردگان و سوء استفاده از افراد آسیب پذیر به طور خاص در افراد مسن و آسیب پذیر (غربالگری)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری سوء استفاده و بدرفتاری و نادیده گرفته شدن در تمام افراد مسن یا داوطلبین، کافی نیست.
برای دریافت پیشنهاداتی برای طبابت بر اساس توصیه های درجه I، از بخش ملاحظات بالینی بازدید کنید.

 زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
عوامل خطر بدرفتاری با و سوء استفاده از افراد با سن بالا، شامل گوشه گیری و انزوا، فقدان حمایت اجتماعی، اختلالات عملکردی و عدم سلامت جسمانی می باشد. برای افراد مسن تر، درآمد پایین و زندگی در یک محیط زندگی مشترک به همراه تعداد زیادی هم خانه (به غیر از همسر) با افزایش خطر سوء استفاده ی مالی و جسمی مرتبط است.

 

Recommendation: Screening for Intimate Partner Violence, Elder Abuse, and Abuse of Vulnerable Adults

Specific Recommendation: Intimate Partner Violence, Elder Abuse, and Abuse of Vulnerable Adults, Screening –Older or vulnerable adults

Grade: ISpecific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for abuse and neglect in all older or vulnerable adults.

See the Clinical Considerations section for suggestions for practice regarding the I statement.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:

Risk factors for elder abuse include isolation and lack of social support, functional impairment, and poor physical health.۱۴ For older adults, lower income and living in a shared living environment with a large number of household members (other than a spouse) are associated with an increased risk of financial and physical abuse.۱۵

دکمه بازگشت به بالا