غربالگری‌های سلامتی

مصرف آسپیرین به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی و سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ و مقعد) در افراد با سن کمتر از ۵۰ سال

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل بین فواید و مضرات مصرف آسپیرین به منظور پیشگیری مقدماتی از ابتلا به بیماری های قلبی_عروقی و سرطان کولورکتال(روده بزرگ و مقعد) در افراد با سن کمتر از ۵۰ سال، کافی نیست.

در رابطه با زمان و فواصل مصرف دارو و عوامل خطر نیز در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Preventive Medication for Aspirin Use to Prevent Cardiovascular Disease and Colorectal Cancer

Specific Recommendation: Aspirin Use to Prevent CVD and CRC:Preventive MedicationAdults younger than 50 years

Grade: I

Specific Recommendations:
The current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of initiating aspirin use for the primary prevention of CVD and CRC in adults younger than 50 years.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available

دکمه بازگشت به بالا