تحلیل اخبار سلامت

بهبود توانایی های ذهنی کودکان با خواب بیشتر و محدودیت زمانی مشاهده صفحه نمایش

به گزارش اخبار :" محدودیت کودکان برای نگاه کردن به صفحه نمایش (تلویزیون، تلفن همراه و...) با توانایی های شناختی بهتر آنان رابطه ی مستقیم دارد."

یک تحقیق روی ۴۵۲۴ کودک در آمریکا نشان داد کسانی که برای تفریح در روز کمتر از دو ساعت به صفحه نمایش نگاه می کردند، در تست های بررسی عملکرد ذهن، نتایج بهتری به دست آوردند.

این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر توصیه های کانادایی ها برای استفاده بهتر از ” صفحه نمایش، میزان خواب و فعالیت های بدنی ” بر عملکرد ذهنی بهتر در بچه های ۸ تا ۱۱ سال طراحی شد.

این توصیه ها شامل موارد زیر می شود:

 • محدود کردن زمان نگاه کردن به صفحه نمایش (اعم از تلویزیون، گوشی های هوشمند، تبلت و بازی های ویدئویی) به کمتر از ۲ ساعت در روز
 • خواب شبانه بین ۹ تا ۱۱ ساعت
 • انجام روزانه حداقل ۱ ساعت فعالیت فیزیکی متوسط و یا شدید.

کودکانی که در تست ها عملکرد بهتری داشتند، همان هایی بودند که از این ۳ توصیه تبعیت می کردند.

اما تنها ۵ درصد از کودکان از هر ۳ این توصیه ها پیروی می کردند و این امر باعث زیر سوال رفتن این ارتباط می شود، در واقع ما نمی توانیم با اطمینان بگوئیم که پیروی از توصیه ها عامل بهتر بودن عملکرد در تست ها بوده است یا نه.

به نظر می رسد عامل حدود %۲۲ تفاوت بین نتایج تست ها، محدودیت مشاهده صفحه نمایش و خواب بهتر بوده است در حالیکه به نظر نمی آید فعالیت فیزیکی به تنهایی ارتباطی با عملکرد ذهنی کودکان داشته باشد.

علاوه بر این، عوامل دیگری مانند مقطع تحصیلی کودکان و زمینه های قومیتی نیز به شدت بر نتایج تست ها تاثیر دارند.

به گفته محققان، والدین باید همان اندازه که فرزندان خود را به فعالیت فیزیکی تشویق می کنند، به فکر محدود کردن استفاده آنها از وسایل الکترونیکی و اطمینان حاصل کردن از خواب منظم و کافی آن ها، باشند.

انتظار می رود که در سال ۲۰۱۹، دستور العمل های بریتانیا برای زمان استفاده از صفحه نمایش و خواب کودکان منتشر شود.

این مطالعه از کجا منشا گرفت؟

این مطالعه به وسیله ی محققانی از بیمارستان اطفال در مرکز تحقیقات Ontario شرقی (دانشگاه Ottawa و Carleton) و تماما در کانادا اجرا و به وسیله ی مرکز ملی سلامت آمریکا پشتیبانی شد.

این مطالعه در یک ژورنال peer-reviewed (بازنگری همه جانبه) به نام The Lancet Child and Adolescent Health منتشر شد.

در واکنش به انتشار نتایج این تحقیقات؛ گزارش رسانه های بریتانیایی به شکل قابل قبولی منطقی بود؛ این گزارش ها بیشتر شامل هشدار برای توجه به این موضوع بود که به علت ماهیت مشاهده ای تحقیق، ما نمی توانیم با اطمینان بگوئیم که میزان نگاه کردن به صفحه نمایش، مستقیما با عملکرد شناختی کودکان ارتباط دارد. البته رسانه های Sun و Times بدون توجه به این هشدار نوشتند:” محدود کردن زمان نگاه کردن به صفحه نمایش باعث ارتقای عملکرد مغز می شود.”

این تحقیق از چه نوعی بود؟

این تحقیق، یک مطالعه ی مشاهده ای مقطعی بود. این نوع از مطالعات برای زمانی که محققان می خواهند ارتباط بین فاکتور های مختلف را بررسی کنند مناسب است. (برای مثال ارتباط بین زمان نگاه کردن به صفحه نمایش و عملکرد ذهنی)

اما مطالعات مقطعی نمی توانند نشان دهند که یک عامل علت عامل دیگر بوده است. دلیل این اتفاق این است که این مطالعه فقط به یک نقطه از زمان نگاه می کنند؛ بنابراین نمی توانند تغییرات بر عملکرد مغز و یا تغییر فاکتور های دیگر (برای مثال زمان نگاه کردن به صفحه نمایش) را در نظر بگیرند. باید در نظر داشت که عوامل دیگری نیز می توانند بر نتایج کار اثر بگذارند.

این تحقیق شامل چه چیزی می شود؟

محققان از اطلاعات اولیه یک مطالعه که روی کودکان آمریکایی از سال ۲۰۱۶ شروع شده بود، استفاده کردند.

در آن مطالعه، کودکان از ۲۱ نقطه مورد مطالعه ی مختلف در تمام آمریکا برای شرکت در تست ها عملکرد شناختی مغز، دعوت شدند. همچنین کودکان و والدین آن ها پرسشنامه هایی در مورد سبک زندگی کودکان را پر کردند.

برای این مطالعه، محققان به بررسی جواب سوال های مربوط به عناوین زیر پرداختند:

 • فعالیت فیزیکی (در چند روز از هفته ی گذشته، حداقل ۱ ساعت در روز فعالیت بدنی داشته اند؟)
 • به طور متوسط هر روز چند ساعت به نگاه کردن به صفحه ی نمایش اعم از تماشای تلویزیون، انجام بازی های ویدئویی و استفاده از شبکه های اجتماعی پرداخته اند؟
 • به طور متوسط هر شب چند ساعت می خوابیده اند؟ (این سوال به وسیله ی والدین پاسخ داده شده بود)

محققان اعداد و آمار خود را تعدیل کردند تا بعضی از عوامل مخدوش کننده ی احتمالی موثر بر نتایج تست های شناختی را نیز در نظر گرفته باشند. برای مثال:

 • درآمد خانواده
 • سطح تحصیلات والدین و کودک
 • زمینه های قومیتی
 • شاخص توده ی بدنی(BMI)
 • آسیب به سر

نتایج اولیه چه بود؟

محققان دریافتند که تنها ۵ درصد کودکان از هر ۳ توصیه پیروی می کردند. کودکان به طور متوسط:” ۳.۷ روز در هر هفته حداقل یک ساعت فعالیت فیزیکی، روزانه ۳.۶ ساعت نگاه کردن به صفحه نمایش و ۹.۱ ساعت خواب شبانه داشتند.”

تقریبا بیش از نیمی از کودکان، توصیه های مربوط به خواب را رعایت کردند، در حالی که ۳۷٪ از توصیه های مربوط به زمان نگاه کردن به صفحه نمایش و تنها ۱۸٪ از توصیه های مربوط به فعالیت بدنی پیروی می کردند. کودکانی که از هر ۳ توصیه پیروی می کردند، در تست های شناختی امتیازات بیشتری به دست آوردند.

به نظر می رسد بیشترین تاثیر روی توانایی های شناختی مربوط به “زمان نگاه کردن به صفحه نمایش” به تنهایی یا همراه با رعایت توصیه های مربوط به “خواب” باشد در حالیکه به نظر نمی رسد توصیه های مربوط به فعالیت فیزیکی، به تنهایی تاثیری بر نتیجه تست های شناختی داشته باشد.

محققان نتایج به دست آمده را چگونه تفسیر کردند؟

به گفته محققان: ” این یافته ها بر اهمیت محدود کردن زمان استفاده تفریحی از وسائل الکتریکی و تشویق افراد به داشتن خواب مناسب تر به منظور ارتقای توانایی ها شناختی کودکان، صحه گذاشته است. پزشکان، والدین، معلمان و سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به محدود کردن استفاده تفریحی از وسایل الکترونیکی برای کودکان داشته باشند و داشتن خواب مناسب در دوران کودکی و بزرگسالی را در اولویت قرار دهند.”

نتیجه گیری:

در حال حاضر در اینکه کودکان باید استفاده محدود شده از وسایل الکترونیکی، خواب کافی و فعالیت فیزیکی حداقلی داشته باشند، شکی نیست.

این مطالعه به شواهد موجود اضافه می کند که این ممکن است همان شیوه زندگی مناسب برای کودکان باشد.

اما این نوع از تحقیق نمی تواند این را اثبات کند که آیا هر کدام از عوامل ذکر شده، مستقیما مسئول بهبود توانایی ذهنی کودکان است یا نه؟

علاوه بر آن، این مطالعه محدودیت های دیگری نیز دارد، برای مثال:

 • این مطالعه فقط به یک نقطه از زمان نگاه می کند (مطالعه مقطعی) بنابراین ما نمی توانیم بفهمیم که آیا فعالیت های کودکان یا توانایی ها در طول زمان تغییر کرده است یا نه.
 • در این تحقیق، زمان صرف شده برای فعالیت های فیزیکی یا استفاده از وسایل الکترونیکی، از خود کودکان پرسیده شده است که ممکن است دقیق نباشد یا احتمال این که کم یا زیاد گزارش شده باشد وجود دارد.
 • با وجود اینکه محققان سعی کردند اثر سایر عوامل مخدوش کننده را تعدیل کنند اما این عملا غیرممکن است که همه آن عوامل را در نظر بگیرند، چرا که عوامل زیادی بر عملکرد شناختی فرد اثر می گذارند.

نکته جالب این است که بر اساس این مطالعه، قوی ترین اثر در هنگام وجود همزمان هر دو عامل “خواب” و “زمان نگاه کردن به صفحه نمایش” است.

این احتمال وجود دارد که استفاده ی بیش از حد از ابزار هایی مانند تلفن همراه در هنگام شب، می تواند بر خواب بچه ها اثر منفی بگذارد؛ مضاف بر آن که خود استفاده از آن ابزار ها مستقلا نیز می تواند بر عملکرد ذهنی کودکان اثر منفی داشته باشد.

شاید جالب تر این است که چگونه چند کودک توانسته اند از تمامی توصیه ها پیروی کنند؟

حتی این توصیه که بچه ها در سن ۸ تا ۱۱ سالگی باید ۹ تا ۱۱ ساعت خواب شبانه داشته باشند، تنها ۵۱ درصد از بچه ها را در بر می گیرد، در حالی که تنها ۱۸ درصد کودکان از توصیه یک ساعت فعالیت بدنی در روز پیروی می کردند.

با وجود اینکه این مطالعه به ما پاسخ قطعی در مورد اثرات زمان نگاه کردن به صفحه نمایش نمی دهد، به ما شواهد بیشتری می دهد که خواب کافی و محدودیت زمانی نگاه کردن به صفحه نمایش ممکن است باعث بهبود عملکرد ذهنی کودکان شود.

به طور مشابه، فعالیت فیزیکی مکرر سلامت جسمی و روانی را بهبود می بخشد.


آنالیز: Bazian

ویرایش نهایی:  NHS

پنجشنبه، ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

دکمه بازگشت به بالا